09-06-2017

#1 Blockchain: een nieuw fundamenteeltje?

De digitale wereld zit in een stroomversnelling boordevol ontwikkelingen. Blockchain heeft het in zich om uit te groeien tot de grootste technologische revolutie sinds het internet. Welke businessmodellen gaat blockchain ons brengen? Wat gaat blockchain betekenen voor jouw organisatie en privé? Kan het überhaupt een belofte waarmaken? In deze reeks blogs leer je meer over dit onderwerp. Stay tuned!

 

In het nieuws en op social media vliegen de headlines je om de oren en de boodschap is helder: Blockchain is the next BIG thing. Maar wáár heeft iedereen het eigenlijk over?

 

Wat is het?

Blockchain is de technologie waarop onder andere, het tot nu toe meest bekende, Bitcoin is gebaseerd. Maar deze technologie kan zoveel meer dan dat. Wat maakt deze technologie zo speciaal en waarom wordt het zo gehypet? Blockchain is een technologie die hoogstwaarschijnlijk voor fundamentele veranderingen gaat zorgen ten aanzien van de onderlinge samenwerking wereldwijd, het creëren van gedistribueerd vertrouwen en de inrichting van onze samenleving.

 

Het is een decentraal en open georganiseerd systeem dat ervoor zorgt dat we zonder tussenpersoon kunnen vertrouwen op een transactie (transactie betekent in deze context meer dan een geldelijke transactie; hierover in een van de volgende blogs meer). Blockchain is het best te vergelijken met een grootboek waarin mutaties worden bijgehouden. Geld, kadastrale gegevens en identiteitsgegevens, worden thans ook bijgehouden in een soort grootboek maar dat gebeurt in een centraal afgeschermde omgeving. Je hebt immers steeds een trusted third party (bijvoorbeeld een bank) nodig die het grootboek bijwerkt en die je kunt vertrouwen, wat duur is en veelal langzaam.

 

Zoals gezegd is blockchain juist het tegenovergestelde van een centraal systeem. Een trusted third party vervalt, de blockchain regelt zichzelf doordat iedereen die eraan wil deelnemen eigenaar is (peer-to-peer) en zorgt ervoor dat, zonder dat je elkaar kent, je toch veilig transacties kunt uitvoeren met elkaar. Door het eenvoudigweg te gebruiken neem je deel aan het systeem. Alle transacties die plaatsvinden zijn zichtbaar middels een kopie voor een ieder die deelneemt. Deze kopie wordt continue bijgewerkt, vinden er wijzigingen plaats? Dan krijgt iedereen een nieuwe kopie zodat iedereen altijd en overal dezelfde informatie bezit en deze kan controleren. Wat blockchain onder andere uniek maakt is dat een gedane transactie wordt vereeuwigd, je kunt deze niet meer wijzigen of vervangen. Je kunt slechts opnieuw een transactie uitvoeren waarin je aangeeft een transactie in te trekken. Al deze transacties worden per x aantal gebundeld (in een block) en toegevoegd aan de blockchain. Elk bundeltje krijgt hierdoor een datumnotatie. Deze datumnotatie en het kunnen herleiden tot de allereerste transactie ooit in blockchain (genesis-block) creëert veel mogelijkheden voor bijvoorbeeld overdracht van eigendom. Niet alleen van Bitcoins maar ook van informatie en goederen.

 

De technologie an sich is best ingewikkeld en is daarom een reden voor mij geweest de uitleg wat Blockchain is, uit te smeren over meerdere blogs. Deze blogs hebben niet de pretentie alles te omvatten maar om jou als lezer mee te nemen in deze bijzonder interessante ontwikkeling en aan te zetten tot actie. Wat zou Blockchain voor jouw bedrijf kunnen betekenen?

 

Met deze vraag houdt ook de overheid en een steeds groter wordend gedeelte van het bedrijfsleven zich bezig. Dat is maar goed ook. Het verdiepen in technologische ontwikkelingen is van groot belang voor de economie. Kansen en risico’s dienen in kaart gebracht te worden. Daarnaast is awareness creëren belangrijk. Door de razendsnelle ontwikkelingen binnen Blockchain niet te volgen kun je in de nabije toekomst wellicht voor heel onprettige verassingen komen te staan. Wat te doen als ineens jouw diensten en/of producten niet meer gekocht worden omdat er simpelweg geen behoefte meer voor bestaat?

Wil je meer weten over dit onderwerp of wil je hier binnen jouw organisatie mee aan de slag? Neem dan contact op met Linda Hofkamp (Hofkamp@rein.nl) of bel via 0592-345188 of 06-23381716.

 

Ook interessant

KVK: 01140349 BTW-nummer: 801625439B01