15 dagen brief

Voordat tot je tot incasso overgaat bij een niet betalende debiteur dien je bij een vennootschap onder firma (V.O.F.), eenmanszaak of maatschap eerst een zogeheten “15 dagen brief” te versturen. Wanneer de debiteur naar aanleiding van deze brief na 15 dagen nog niet heeft betaald, draag je de vordering ter incasso over aan REIN.

Voorbeeldbrief:

Datum: ____________

Geachte heer, mevrouw, 

Eerder sommeerden wij u om de openstaande vordering te voldoen. Doordat u hiertoe nog altijd niet bent overgegaan, bent u derhalve al geruime tijd in verzuim.

Voor de laatste maal sommeren wij u om het openstaande bedrag ad € _________ binnen vijftien dagen te voldoen nadat deze brief bij u is bezorgd. 

Indien de vordering na voornoemde termijn niet is voldaan en blijft u alsnog in gebreke, dan geven wij de vordering uit handen aan REIN Advocaten & Adviseurs te Emmen. Alle daaraan verbonden extra kosten, waaronder incassokosten ter hoogte van € _________**1, komen daarbij geheel voor uw rekening.

Wij vertrouwen er echter op dat het niet zover hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,


[uw bedrijfsnaam]

===============================================================

**1: Via de website www.incassokostenberekenen.nl bereken je snel en eenvoudig de hoogte van de incassokosten. Indien je btw-plichtig bent, dan dien je het bedrag exclusief btw over te nemen uit de calculator.  Twijfel je? De medewerkers van REIN Incasso helpen je uiteraard graag; neem gerust vrijblijvend contact op met REIN Incasso op 0591 646 882 of mail naar mail@rein.nl