01-05-2018

Rechter vindt standpunt minister over bedrijfsblokkades onjuist

Eind januari 2018 was het groot in het nieuws: bij 7.700 veehouderijen zou mogelijk zijn gefraudeerd. Later werden zo’n 2.000 boerenbedrijven op slot gezet, wat inhield dat ze geen runderen meer mochten aan- en afvoeren. Volgens landbouwminister Carola Schouten kon zij niet anders; ze moest de bedrijven wel blokkeren. De rechter denkt daar anders over, zo blijkt uit een zaak die een melkveehouder aanspande tegen de NVWA. Advocaat Nico Bouwman staat de melkveehouder bij en legt uit wat de impact is van de zaak.

De voorzieningenrechter van het College van het beroep voor bedrijfsleven stelt in de uitspraak van 3 mei 2018 voorop dat uit Europese verordeningen volgt dat de opgelegde sancties door de NVWA in verhouding moeten staan met de ernst van de overtredingen en dus evenredig dienen te zijn. Wanneer de NVWA een boer ervan verdenkt de I&R-registratie niet op orde te hebben, moet de NVWA dus afwegen wat de impact is van een bedrijfsblokkade tegenover de ernst van de overtreding. Met andere woorden, de NVWA kan niet zomaar in alle gevallen en bij geringe overtredingen een algehele bedrijfsblokkade opleggen.

Toch besloot de NVWA aan zo’n 2.000 bedrijven een bedrijfsblokkade op te leggen. Daarover zei verantwoordelijk minister Carola Schouten eerder: “Ik kan niet anders handelen dan ik heb gedaan. Ik heb juristen wel drie keer gevraagd: kan dit niet anders? Het antwoord is ‘nee’. En dat ligt niet aan de juristen, maar aan de politici die besloten hebben dat er een bedrijfsblokkade moet volgen bij een onjuiste registratie in het I&R-systeem.”

De minister had naar het oordeel van de rechter wel degelijk anders gekund. Advocaat Bouwman: “De NVWA had per bedrijf af moeten wegen wat de impact zou zijn van een bedrijfsblokkade, wat de ernst was van de overtredingen en of er niet minder ingrijpende maatregelen voorhanden waren. De NVWA had in heel veel gevallen ook een blokkade voor een beperkt aantal runderen kunnen opleggen in plaats van bedrijven helemaal op slot te gooien.”

Deze uitspraak biedt volgens Bouwman steun aan alle boeren die zijn of worden geblokkeerd. Hij roept hen daarom op in actie te komen. “Het is belangrijk tijdig bezwaar aan te tekenen tegen besluiten tot het opleggen van zo’n blokkade, die overigens onlangs nog weer zijn opgelegd aan tientallen boeren. Wanneer je al in een bezwaarprocedure zit, vul dan zo nodig je gronden (argumenten) aan. Zo nodig kun je ook een schadeclaim indienen bij een onterechte bedrijfsblokkade.”

Heb je vragen of opmerkingen? Bel Nico gerust vrijblijvend op 06 340 93 944 of mail naar bouwman@rein.nl.

Ook interessant