06-10-2017

Echtscheiding en pensioen in eigen beheer: nieuwe regels!

Ook ondernemers scheiden. De financiële afwikkeling heeft over het algemeen de nodige voeten in de aarde. Eén van de zaken die geregeld moet worden is de verdeling van pensioenaanspraken. Advocaat Gerrit Raaben legt uit welke nieuwe regels er gelden voor de afwikkeling van pensioen in eigen beheer.

Hoofdregel is dat de ene echtgenoot recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat de andere echtgenoot tijdens huwelijk heeft opgebouwd.

Dit geldt ook voor het ouderdomspensioen dat de ondernemer als directeur-grootaandeelhouder (DGA) in zijn BV heeft opgebouwd: het pensioen in eigen beheer.

Daarop mag de ondernemer sinds 1 juli 2017 niet meer bijstorten, maar de bestaande aanspraak mag nog wel worden gehandhaafd.

De regel was dat de ondernemer/DGA bij echtscheiding moest zorgdragen voor afstorting bij een externe pensioenverzekeraar van een kapitaal dat nodig is voor het deel dat aan de andere echtgenoot toekomt. De achtergrond is dat de pensioenaanspraak van deze echtgenoot dan meer veilig is en niet meer afhankelijk is van de resultaten van de onderneming.

Bij deze afstortingsverplichting kon het om grote bedragen gaan! Zelfs zo groot dat het overblijvende kapitaal van de BV niet toereikend was om de eigen pensioenaanspraak van de ondernemer/DGA te dekken.

Dat is veranderd.

Recentelijk heeft de Hoge Raad beslist dat bij verdeling van het pensioen in eigen beheer gekeken moet worden of op het tijdstip van echtscheiding voldoende kapitaal in de BV beschikbaar is om de pensioenaanspraken van beide echtgenoten te dekken. En als er te weinig kapitaal beschikbaar is om èn het aandeel van de ex-echtgenoot van de ondernemer af te storten èn er voldoende in de BV achterblijft voor het pensioen van de ondernemer zelf, dan moet het tekort worden gedeeld.

Daarmee is er evenwicht in de pensioenaanspraken van beide echtgenoten en:

gedeelde smart is halve smart.

De financiële afwikkeling van een echtscheiding van een ondernemer is erg ingewikkeld. Gerrit heeft hier veel ervaring mee en helpt je als ondernemer graag. Neem voor vragen of opmerkingen gerust contact met Gerrit op via raaben@rein.nl of 06 22 71 14 67.

Ook interessant