01-03-2016

Een STAK is zo gek nog niet

Wanneer je voor je vennootschap de zeggenschap en winstrechten uit elkaar wilt halen, zijn er verschillende mogelijkheden. Advocaat Auke Doornbosch legt uit waarom een STAK daarvoor (nog steeds) een goede oplossing kan zijn.

 

Een STAK? Ja, een Stichting Administratiekantoor van Aandelen, kortweg STAK. Een STAK is een stichting die de aandelen in een besloten vennootschap houdt en aan de oorspronkelijke aandeelhouders certificaten van aandelen afgeeft. Het bestuur van de STAK oefent als bestuurder van de aandeelhouder de stemrechten op de aandelen uit. De winst op de aandelen (de dividenden) wordt uitgekeerd aan de certificaathouders.

 

De STAK zorgt er daardoor voor dat de winstrechten en stemrechten op aandelen als het ware uit elkaar worden getrokken.

 

Met name in familieverhoudingen kan een STAK nuttig zijn om de winstrechten wel te kunnen verspreiden/verdelen, terwijl de zeggenschap over de onderneming van de besloten vennootschap bij een beperkt aantal personen blijft. Bijvoorbeeld wanneer de aandelen door vererving steeds verder verspreid raken onder de verschillende familieleden.

 

Worden de certificaten van aandelen door de STAK uitgegeven zonder medewerking van de besloten vennootschap, dan hebben de certificaathouders geen recht om de aandeelhoudersvergaderingen van de besloten vennootschap bij te wonen. Zogenaamde onbewilligde certificaten.

 

Het leek erop dat de functie van de STAK niet meer nodig zou zijn omdat sinds de wet flexibilisering en vereenvoudiging B.V.-recht van oktober 2012 aandelen in een besloten vennootschap met winstrecht maar zonder stemrecht mogelijk zijn. Daarmee zou feitelijk hetzelfde resultaat als het gebruiken van een STAK bereikt zijn.

 

Wanneer het echter gewenst is dat niet iedereen deelneemt of aanwezig is bij een aandeelhoudersvergadering, een recht dat ook de aandeelhouders zonder stemrecht hebben, is een STAK met certificaathouders die niet het recht hebben om bij een aandeelhoudersvergadering aanwezig te zijn, nog steeds een prima oplossing.

 

Daarnaast biedt een STAK door het uitgeven van certificaten die winstrechten zijn die door middel van een onderhandse akte kunnen worden uitgedragen de mogelijkheid om zonder tussenkomst van een notaris certificaten van aandelen over te dragen.

 

Ook dat kan in veranderende (familie)verhoudingen een gunstig gevolg zijn van een STAK.

 

Dus, een STAK is zo gek nog niet.

 

Wil je meer weten over de vraag hoe je de interne verhoudingen binnen jouw onderneming beter kunt regelen? Bel of mail eens met Auke Doornbosch (doornbosch@rein.nl of 0592-377067).

Ook interessant