28-03-2017

Fiscaalvriendelijk de toko overnemen, óók bij vastgoedondernemingen?

Binnen het MKB willen veel eigenaren dat de zaak ook ná hun overlijden blijft bestaan. Vaak zijn er familieleden (meestal de kinderen) die het willen voortzetten. Alleen een bedrijf verkrijgen door schenking of vererving is zo makkelijk nog niet, ook op fiscaal gebied is daar veel over te doen.

 

In zo’n situatie kan het bedrijf natuurlijk niet opeens een grote som belasting gaan betalen. Er komt immers geen geld vrij om direct aan een dergelijke verplichting te voldoen. Om deze reden heeft de wetgever de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in het leven geroepen. Onder voorwaarden kan er voordelig worden geschonken/geërfd.

 

Eén van die voorwaarden is dat de onderneming niet slechts gebruikt moet worden voor beleggingen. In fiscaal jargon heet die eis dat het moet gaan om een ‘materiële onderneming’. Door diverse uitspraken van de Hoge Raad dachten mijn collega’s (en ikzelf ook) dat, behoudens extreme uitzonderingen, ondernemingen die voornamelijk bestonden uit beleggingen niet in aanmerking kwamen voor de faciliteit. Tot vorige week.

 

Vorige week besliste de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:396) namelijk dat ontwikkelingsactiviteiten en beleggingsactiviteiten binnen dezelfde ‘onderneming’ los van elkaar moeten worden beoordeeld. Mocht het zo zijn dat een deel van de onderneming ontwikkelingsactiviteiten verricht, dan moet dit worden losgekoppeld van de beleggingsactiviteiten. Dan wordt voor de ontwikkelingsactiviteiten afzonderlijk beoordeeld of  dit een materiële onderneming is.

 

De Belastingdienst hanteert in de praktijk in bijna alle gevallen een afwijzend beleid. Weet dat de Belastingdienst het hier niet altijd bij het juiste eind heeft en dat er dus wel degelijk met succes een beroep gedaan kan worden op de faciliteit.

 

Over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit is nog veel onduidelijk. Ook de grens van de eerder genoemde ‘extreme uitzonderingen’ is nog vaag.  Voor de fijnproever, deze was gegeven in ECLI:NL:HR:2016:633. Fiscaalrechtelijk Nederland heeft voor nu weer genoeg stof tot nadenken gekregen van de hoogste rechter in Nederland.

 

Wil je weten wat REIN voor jou kan betekenen bij de schenking of vererving van jouw bedrijf of heb je een andere vraag waar REIN jou verder mee kan helpen? Neem dan gerust contact op met fiscaal adviseur Ralf Herbers (Herbers@rein.nl) of bel via 06-39566667.

Ook interessant

Een juridische stage in Groningen

Veel rechtenstudenten willen ervaring opdoen met een juridische stage in Groningen. Gelukkig maar, want REIN is altijd op zoek naar stagiairs! Maar

Een leugendetector-test als doorslaggevend bewijs?

In het strafrecht kwalificeert de uitslag van een leugendetector-test niet als doorslaggevend bewijs. Deze test wordt namelijk gezien als

Dé uitspraak van 2019: Fraanje/Alukon

Wanneer kan ik eindelijk ontbinden? Wekenlang ben je aan het steggelen met je wederpartij dat hij nu echt zijn afspraken moet nakomen. Toch heeft hij