17-11-2017

Geen toeristenbelasting of forensenbelasting meer betalen?

Geen toeristenbelasting of forensenbelasting meer betalen? De kans daarop wordt groter, gezien de jurisprudentie op het gebied van vrijstellingsbepalingen. In de meeste verordeningen toeristenbelasting en forensenbelasting staan vrijstellingsbepalingen waarop een aantal recreatieondernemers al met succes een beroep heeft gedaan. Fiscalist Hans de Willigen legt uit.

Geen belastingaanslagen dankzij vrijstelling gemeente

Stappenplan

  • Onderzoek goed uw aanslag én de verordeningen toeristenbelasting en/of forensenbelasting
  • Kijk of daar een vrijstelling in staat
  • Is dat het geval, maak dan bezwaar c.q. schakel een adviseur in om daarbij behulpzaam te zijn.

De recente juridische ontwikkelingen zijn met name interessant voor recreatieondernemingen die stacaravans en chalets op vaste plaatsen verhuren. Zij krijgen aanslagen van hun gemeente, maar weten vaak niet van het bestaan van de vrijstellingsbepaling in de verordening. Overigens lijken ook de meeste gemeenten deze bepaling in de verordening over het hoofd te zien. Inmiddels blijkt uit jurisprudentie uit 2013 en 2016 dat een beroep op de vrijstelling grote kans van slagen heeft. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde in 2016 dat “als er een vrijstellingsbepaling in de verordening toeristenbelasting staat, de gemeente deze dient te gebruiken” (ECLI:NL:RBZWB:2017:4036).

De nationale ombudsman deed daar een schepje bovenop, door erop te wijzen dat gemeenten de onterecht betaalde aanslagen tot vijf jaar terug moeten terugbetalen.

Het een of het ander
Ongeveer de helft van de gemeenten heeft een verordening voor zowel toeristenbelasting als forensenbelasting. De andere helft heeft een verordening voor alleen toeristenbelasting. In beide gevallen hebben recreatieondernemers kans op vrijstelling. Wat moet u doen als u (veel) vaste plaatsen heeft?

  • Heeft uw gemeente verordeningen voor zowel toeristenbelasting als forensenbelasting, dan zou u geen aanslag toeristenbelasting moeten ontvangen voor uw vaste gasten, maar uitsluitend een aanslag forensenbelasting. Dit omdat de wetgever een cumulatie (opstapeling) ongewenst vindt. Als u toch een aanslag toeristenbelasting krijgt voor de vaste gasten, dan kunt u bezwaar indienen bij de gemeente en een beroep doen op eerdergenoemde uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.
  • Heeft uw gemeente alleen een verordening toeristenbelasting en geen verordening forensenbelasting, kijkt u dan goed naar het belastbare feit waarvoor u betaalt. Is dat “het verblijven en overnachten tegen een vergoeding in welke vorm dan ook”? Dan is de kans groot dat u voor uw vaste gasten geen toeristenbelasting zou moeten betalen. Zij betalen immers een vast jaargeld en niet een vergoeding voor het verblijf of de overnachting. Dan is er waarschijnlijk geen sprake van het belastbare feit. Jurisprudentie op dit punt gaat ongetwijfeld volgen.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Hans heeft veel ervaring op het gebied van toeristenbelasting, forensenbelasting en andere lokale belastingen en heffingen. Bel of mail hem gerust voor een vrijblijvend gesprek.

Bovenstaand artikel verscheen in de Recreatie, november 2017, nr. 7, pagina 35.

 

Ook interessant