29-03-2019

Geldigheid concurrentiebeding na vaststellingsovereenkomst: werkgever let op!

Veel arbeidsovereenkomsten eindigen met een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst is het gebruikelijk dat de werkgever en werknemer elkaar finaal vrij kwijten. Dit finaal vrij kwijten houdt in dat na het instemmen met de beëindigingsovereenkomst de werkgever en werknemer niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Wat nou als werknemer en werkgever in de oorspronkelijk arbeidsovereenkomst een relatiebeding, een geheimhoudingsbeding en/of een concurrentiebeding hadden opgenomen? is dit beding na de finale kwijting nog geldig? REIN Advocaten & Adviseurs legt uit.

Begin dit jaar stond bij de rechtbank Midden-Nederland centraal of het finale vrij kwijten in de beëindigingsovereenkomst leidde tot het verval van het relatie- en geheimhoudingsbeding. Werkgever had in de arbeidsovereenkomst met werknemer een relatiebeding en een geheimhoudingsbeding opgenomen. Bij schending van één van deze bedingen werd het boetebeding uit de arbeidsovereenkomst geactiveerd. Na een jaar werkzaam te zijn geweest beëindigden werknemer en werkgever middels een beëindigingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst op 15 mei 2018. In paragraaf 7 van deze beëindigingsovereenkomst verleenden werkgever en werknemer elkaar finale kwijting. Partijen schreven op:

‘Behoudens voor zover het de uitvoering van uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen betreft, hebben werkgever en werknemer met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan niets meer van elkaar te vorderen en verlenen zij elkaar finale kwijting’                                     

Op 15 juni stopte werknemer met zijn werkzaamheden voor werkgever en trad hij per 1 juli in dienst van de concurrent. Daar raadpleegde hij een Google Docs-document met klantgegevens van zijn voormalig werkgever en benaderde hij een relatie van de oud-werkgever. Deze stelde dat ex-werknemer het relatiebeding en geheimhoudingsbeding had geschonden. Daardoor maakte zij aanspraak op de contractuele boete van een slordige 249 duizend euro. Centraal stond de vraag of het relatiebeding en het geheimhoudingsbeding nog geldig waren, of dat de finale kwijting tot gevolg had dat deze bedingen niet meer geldig waren.

De rechter bepaalde dat de werkgever het relatiebeding en het geheimhoudingsbeding expliciet had moeten opnemen in de beëindigingsovereenkomst. Wanneer dat niet gebeurt en er finale kwijting wordt opgenomen voor wat betreft de beëindiging, maar ook wat betreft de inhoud van de arbeidsovereenkomst vervallen het relatie- en geheimhoudingsbeding. Dit is anders zijn als er uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De rechter nam in zijn oordeel vervolgens mee dat over bepaalde details wel was beslist. Zo moest de bedrijfsfiets worden ingeleverd en zouden werkgever en werknemer zich niet negatief over elkaar uit laten. Dit alles leidde ertoe dat de rechter besliste dat de finale kwijting de werking ontnam aan het relatiebedingen het geheimhoudingsbeding.

Geconcludeerd kan dus worden dat als jij als werkgever een werknemer ook na de vaststellingsovereenkomst wilt binden aan een relatiebeding, een geheimhoudingsbeding en/of een concurrentiebeding, je dit expliciet zal moeten opnemen in de beëindigingsovereenkomst. De finale kwijting ontneemt anders de kracht aan deze bedingen. Wees dus alert bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst!

Heb je vragen over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met advocaat Sarah Zoer.

Ook interessant