Help, ik wil mijn idee beschermen!

Wat moet je doen als je een prachtig idee hebt voor een nieuw product of een nieuwe werkwijze? Je wilt natuurlijk jouw idee beschermen om te voorkomen dat je er veel tijd, geld en energie in steekt en vervolgens een ander ervandoor gaat met jouw idee. IE-jurist Linda Hofkamp legt uit.

 

We kennen heel veel verschillende intellectuele eigendomsrechten, variërend van de meer bekende eigendomsrechten, zoals het auteursrecht, het octrooirecht en het merkrecht, tot eigendomsrechten zoals het kwekersrecht (voor nieuwe en waardevolle plantenrassen), het chipsrecht (voor computerchips) en het databankenrecht (van belang voor degene die een databank heeft aangelegd). Soms vallen producten onder meerdere intellectuele eigendomsrechten. Bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van een geheel nieuwe kinderstoel is het verstandig om te beoordelen of deze misschien octrooieerbaar is (is er sprake van een technische vernieuwing). Het kan zijn dat op basis van de uiterlijke kenmerken van het product het modellenrecht van toepassing is. Maar ook het auteursrecht kan wellicht een uitkomst bieden.

 

Uiteraard verdient het de voorkeur om een specialist in te schakelen die je verder kan helpen bij de beoordeling of er mogelijk sprake is van een beschermbaar product én dus of je kans maaktop een intellectueel eigendomsrecht.

 

Er zijn ook gevallen waarin we nog niet zo goed weten wat de mogelijkheden zijn of juist heel goed weten dat ons product uiteindelijk niet (goed) beschermbaar is.

 

Bij een succesvolle ontwikkeling van een nieuw product komt heel veel kijken en zijn veel partijen betrokken. Daarbij wil je hele heldere afspraken maken om te voorkomen dat één van deze partijen mede-eigenaar (want medeontwikkelaar) blijkt te zijn van je product of erger.

 

Het i-DEPOT biedt uitkomst. Op de website www.boip.int kun je zelf een i-DEPOT registreren. Dit is heel eenvoudig en kost minder dan € 50,-. Feitelijk gebeurt er niets anders dan dat de uitwerking van jouw idee wordt vastgelegd en een eigen registratienummer krijgt. Het i-DEPOT zorgt op zichzelf niet voor een intellectueel eigendomsrecht. Maar je hebt er wel wat aan: als er een discussie ontstaat over wie het product heeft bedacht en/of wanneer, dan kan je vanaf het moment van registratie in ieder geval aantonen dat jij op dat moment dat idee al hebt geregistreerd. Het levert je dus een bewijspositie op. Maar daarnaast kun je er prima je rechten mee afbakenen. Zo kun je een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) opstellen waarin je je gesprekspartner laat beloven niets over het door jou bedachte product te vertellen aan derden.

 

In de geheimhoudingsovereenkomst omschrijf je het idee waarover je het gezamenlijk gaat hebben (en waarvoor de geheimhouding gaat gelden) met een verwijzing naar het registratienummer van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) dat je hebt gekregen op grond van je i-DEPOT. Het is zelfs verstandig om een stap verder te gaan en in deze geheimhoudingsovereenkomst ook al op te nemen dat geen van je gesprekspartners zelfstandig enig intellectueel eigendomsrecht aanvraagt, of door een ander laat aanvragen, met betrekking tot het door jou middels het i-DEPOT geregistreerde idee. Zo heb je in ieder geval meer rust en zekerheid om een aantal verkennende gesprekken te voeren inzake potentiële samenwerkingsverbanden en kan ondertussen beoordeeld worden of er toch een intellectueel eigendomsrecht moet worden aangevraagd.

 

Linda Hofkamp is als jurist gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht en kan je met dit alles goed helpen. Bel of mail haar via 0592 345 188 of hofkamp@rein.nl.

Delen: