HET (ON)GEMAK VAN EEN STANDAARDCONTRACT

Wanneer gebruik je ze wel en wanneer vooral niet?

Je ziet ze vaak voorbij komen in de rechtspraktijk: standaardcontracten. Denk bijvoorbeeld aan de NVM-koopcontracten die je kunt gebruiken voor de aankoop van een huis. Of de standaardcontracten die steeds meer ondernemers googelen. Ze kunnen erg handig en kostenbesparend zijn. Maar een standaardcontract heeft niet alleen voordelen. Nico Bouwman houdt zich als advocaat met name bezig met contracten en legt uit wanneer je wel en wanneer je vooral niet een standaardcontract moet gebruiken.

Als ondernemer verricht je veel transacties. Of het nou gaat om het verkopen van goederen, het verlenen van diensten of het aannemen van personeel. Daarbij worden allerlei afspraken gemaakt. Om achteraf discussie te voorkomen en de risico’s te beperken, is het goed om de afspraken op papier te zetten. Uiteraard raadpleeg je niet bij iedere transactie een jurist. Wanneer je een bepaalde overeenkomst (bijvoorbeeld koopovereenkomst) vaak sluit, is het nuttig om daar een standaardmodel voor te hebben. Het standaardmodel kun je steeds weer opnieuw gebruiken met af en toe een paar aanpassingen. Super handig dus!

 

Het gaat regelmatig mis wanneer belangrijke afspraken op papier worden gezet en daarbij een standaardcontract wordt gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de koop van onroerend goed, het oprichten van een vennootschap of een groot investeringsproject. Bij deze overeenkomsten is het vaak niet een invuloefening, maar is het belangrijk dat partijen er goed over nadenken welke afspraken ze willen maken en juist die afspraken op papier (laten) zetten. Wanneer in zo’n geval een standaardcontract wordt gebruikt, staan vaak de (bijzondere) afspraken die ze eigenlijk willen maken niet op papier, omdat het standaardcontract daar geen rekening mee houdt.

 

Onlangs meldde zich een ondernemer bij REIN die het niet eens kon worden met zijn medevennoot over de afwikkeling van de vennootschap (v.o.f.). Ze hadden een prachtig vennootschapscontract ondertekend. Probleem was dat het ging om een standaardcontract, waarbij geen rekening werd gehouden met de branche waar de onderneming zich in begaf. Daarom moest achteraf veel moeite worden gedaan om partijen weer bij elkaar te krijgen. De tijd en kosten die daarmee gemoeid waren hadden makkelijk bespaard kunnen worden door van tevoren goed de afspraken op papier te zetten. De oprichting van je onderneming is veel te belangrijk om over te laten aan een standaardcontract!

 

Goede advisering is belangrijk wanneer je gebruik wilt maken van standaardcontracten. Is het in dat geval wel verstandig? Laat goedkoop geen duurkoop worden! Bel of mail vrijblijvend met Nico Bouwman wanneer je nog vragen of opmerkingen hebt (0592 345 188 of bouwman@rein.nl).

Ook interessant