Incasso Tarieven

Lees op deze pagina over de REIN Incasso Tarieven. Heb je vragen? Bel gerust!

I. Minnelijke (buitengerechtelijke) incasso: no cure, less pay

Bij een minnelijk (buitengerechtelijk) incassotraject zijn er drie opties:

Optie 1
Zowel de hoofdsom als de incassokosten worden geïnd:
Wij berekenen jou de bij de debiteur geïnde incassokosten.
Optie 2
De hoofdsom wordt (gedeeltelijk) geïnd en de incassokosten niet:
Wij berekenen jou een provisiepercentage over het geïnde bedrag van:
– 10% over het geïncasseerde bedrag t/m € 20.000,00;
 – 8% over het meerdere t/m € 50.000,00;
 – 6% over het meerdere.
……………
Optie 3
De hoofdsom en de incassokosten worden niet geïnd
en je wenst geen verdere stappen te ondernemen:
.
Voor onze werkzaamheden berekenen wij eenmalige kosten
per incassodossier van € 95,- exclusief BTW.
Dit bedrag is inclusief:
– een eerste korte analyse van de zaak (voor zover noodzakelijk)
– een onderzoek naar gegevens van de debiteur
– een aangetekende brief aan één adres
– sommatie-exploot door de deurwaarder met concept faillissementsverzoek aan één adres

II. Gerechtelijke incasso / procedures: vaste tarieven ex BTW

Faillissementsaanvraag van de debiteur
Honorarium faillissementsaanvraag (inclusief zitting)895,00
Griffierecht eenmanszaak voor natuurlijke personen (BTW-vrij)309,00
Griffierecht overige voor rechtspersonen (BTW-vrij)667,00
Betekening faillissementsaanvraag    95,00
Onderzoek steunvorderingen275,00
Conservatoir beslag op vermogensbestanddelen van de debiteur
Honorarium conservatoir beslag per verzoekschrift895,00
Griffierecht eenmanszaak voor natuurlijke personen en V.O.F. (BTW-vrij)309,00
Griffierecht overige voor rechtspersonen (BTW-vrij)667,00
Deurwaarderskosten variëren.variabel
Dagvaarden van uw debiteur
Honorarium opstellen dagvaarding975,00
Griffierecht (BTW-vrij)

variabel: afhankelijk van de hoofdsom 
Deurwaarderskostenvariabel
Voor overige werkzaamheden inzake een gerechtelijke procedure kan een uurtarief of vast bedrag, eventueel vermeerderd met een succes-fee, worden overeengekomen.

III. Overige diensten: vaste tarieven ex BTW
Kosten betalen in termijnenp.m.
Vaststellingsovereenkomstp.m.
Algemene voorwaarden aanpassen en beoordelen975,00
Algemene voorwaarden opstellen1.475,00

Bovenvermelde bedragen zijn exclusief btw en vastgesteld op 1 februari 2021.