18-05-2016

Pas op met buitenlanders!

Voordat je nu denkt dat REIN een hekel aan buitenlanders heeft, dat is helemaal niet zo, maar met sommige buitenlandse post, vooral wanneer die door de deurwaarder wordt gebracht, moet je oppassen. Advocaat Auke Doornbosch legt uit en geeft je tips.

 

Komt de deurwaarder bijvoorbeeld een Duits, Engels, Frans, Spaans of Roemeens document brengen waarin wordt opgeroepen om voor een buitenlandse rechter te verschijnen, dan moet je oppassen.

 

De deurwaarder gebruikt voor zo’n buitenlandse dagvaarding/oproep een formulier waarin wordt meegedeeld dat je kunt weigeren het stuk in ontvangst te nemen “wanneer het niet gesteld is in of vergezeld gaat van een vertaling”. Het document moet dus geschreven zijn in een taal die je begrijpt ofwel in de officiële taal/één van de officiële talen van de plaats van betekening of kennisgeving.

 

Kort samengevat: als het document niet in het Nederlands of in een taal die je goed begrijpt is, dan mag je weigeren.

 

Weiger je het stuk omdat je de taal niet begrijpt, dan zal de deurwaarder dat meedelen aan degene van wie hij het stuk heeft ontvangen, meestal een buitenlandse rechter. Daarmee is de zaak echter niet gedaan. Kan die buitenlandse rechter namelijk zien dat je de taal waarin het stuk was gesteld (bijvoorbeeld Engels of Duits) wel enigszins machtig bent, bijvoorbeeld omdat de wederpartij er wat briefjes of e-mails van je bij heeft gedaan), dat kan die rechter oordelen dat je het stuk ten onrechte hebt geweigerd en je zomaar bij verstek (afwezigheid) veroordelen.

 

Pas daarom op met dit soort stukken, wanneer je de taal waarin ze zijn gesteld wel begrijpt en zeker wanneer je in die taal met de betrokken wederpartij al eens hebt gecorrespondeerd.

 

Mocht je twijfelen bel dan gerust even met Auke Doornbosch via 0592 – 345188 of mail naar doornbosch@rein.nl.

Ook interessant