De Spoedwet Justitie en Veiligheid: alles wat je moet weten

De spoedwet COVID-19 Justitie en Veiligheid is op 24 april 2020 in werking getreden. Deze tijdelijke wetgeving past een aantal wetten aan om ervoor te zorgen dat de economie kan blijven draaien tijdens de uitbraak van het coronavirus. De wet regelt onder andere de mogelijkheid tot een digitale algemene vergadering en de mogelijkheid tot uitstel van belangrijke deadlines.

Dit artikel behandelt in het kort alles wat je moet weten.

donderdag 30 april 2020

Spring snel naar:


Voor welke periode geldt de Spoedwet Justitie en Veiligheid?

Het is de bedoeling dat de regels in de spoedwet alleen tijdens de uitbraak van het coronavirus gelden. Deze tijdelijke wet vervalt dan ook op 1 september 2020. Maar er is een mogelijkheid opgenomen om deze termijn, als dat nodig is, telkens met twee maanden te verlengen.

Digitale algemene vergadering tijdelijk mogelijk

De spoedwet maakt het mogelijk voor vennootschappen en verenigingen om tijdelijk via een livestream een algemene vergadering te houden. Digitaal vergaderen is op zich niks nieuws. Aandeelhouders of leden konden dit namelijk al wanneer deze mogelijkheid in de statuten was opgenomen en zij alsnog een fysieke vergadering hielden.

De spoedwet breidt de mogelijkheid tot digitaal vergaderen uit. Allereerst is een opname van deze mogelijkheid in de statuten niet meer vereist. Een beslissing van het bestuur dat digitaal stemmen tijdens de jaarvergadering mag, volstaat. Daarnaast is de fysieke vergadering niet meer vereist. Het bestuur kan namelijk op grond van de tijdelijke wet de toegang tot de algemene vergadering ontzeggen.

Kenmerken van een digitale vergadering op grond van de spoedwet Justitie en Veiligheid:

  • De algemene vergadering moet voor alle deelnemers digitaal te volgen zijn.
  • Deelnemers moeten van te voren hun vragen kunnen indienen.
  • Als het iemand niet lukt om optimaal deel te nemen aan de vergadering, bijvoorbeeld door een slechte verbinding, kunnen toch rechtsgeldige besluiten worden genomen.
  • De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de deelnemers al vóór de vergadering over bepaalde besluiten zullen stemmen.

Het tijdelijk uitstellen van een fysieke AVA of ALV

Normaal gesproken moet een algemene vergadering in ieder geval binnen zes maanden na afloop van het boekjaar plaatsvinden. De spoedwet Justitie en Veiligheid zorgt er voor dat je deze termijn kan verlengen. Dat is handig als je liever niet via een livestream vergadert. Verlengen kan met maximaal vier maanden. Op deze manier kan je de jaarvergadering uitstellen tot na 30 juni 2020.

Uitstel voor het opstellen van de jaarrekening

Voor bijna iedere onderneming is het verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te stellen. Dit moet binnen vijf maanden na het afloop van het boekjaar. Op grond van de tijdelijke wet kan het bestuur van een onderneming besluiten om ook de termijn voor het opstellen van de jaarrekening te verlengen. De termijn om uit te stellen is afhankelijk van het type onderneming:

  • N.V.: maximaal 5 maanden uitstel
  • B.V.: maximaal 5 maanden uitstel
  • Vereniging: maximaal 4 maanden uitstel
  • Coöperatie: maximaal 4 maanden uitstel

Let wel op, de verplichting om uiterlijk twaalf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening openbaar te maken, kan je niet verlengen.

Wat als ik toch te laat ben met mijn jaarrekening?

De tijdelijke wet houdt rekening met de overschrijding van belangrijke deadlines vanwege het coronavirus. Bijvoorbeeld als de jaarrekening niet kan worden opgesteld vanwege het virus of als de accountant het niet kan controleren. Het is begrijpelijk dat het bestuur in zulke gevallen later is met het openbaar maken van de jaarrekening.

Op grond van spoedwet wordt het niet (tijdig) deponeren van de vastgestelde jaarrekening niet als bewijsvermoeden voor bestuurdersaansprakelijkheid gezien. Het bestuur moet wel kunnen bewijzen dat de stukken te laat zijn vanwege het coronavirus. In afwijking van de overige artikelen, vervalt dit deel van de tijdelijke wet pas op 1 september 2023.

Hulp nodig?

Heb je vragen over de Spoedwet Justitie en Veiligheid? Ik help je graag verder. Bel of mail mij dus gerust.

Ook interessant