UBO-register: wat is het en waar moet je op letten?

Vanaf 27 september 2020 is het UBO-register in gebruik genomen. Dat heeft invloed op meer dan 1,5 miljoen bedrijven. Zij moeten namelijk in het Handelsregister inschrijven wie de uiteindelijk belanghebbenden (de “ultimate beneficial owners” of UBO’s) zijn. Het register is openbaar toegankelijk. Wat betekent dit voor jou en waar moeten bedrijven bij de inschrijving op letten?

ubo
dinsdag 29 september 2020

Het UBO-register

In het UBO-register staan gegevens van de uiteindelijke belanghebbenden achter ondernemingen. Op deze manier wordt duidelijk waar de geldstromen naartoe gaan en wie veel invloed heeft in de bedrijven die staan ingeschreven bij de KvK.

Wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Dit zijn de uiteindelijke eigenaren zijn van een bedrijf, of degenen die zeggenschap hebben. Een UBO is daarom ook altijd een natuurlijk persoon die:

  • meer dan 25% van de aandelen houdt of stemrecht heeft; of
  • meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang heeft; of
  • feitelijk zeggenschap heeft over de onderneming

Elk bedrijf moet een UBO opgeven in het register. In het geval geen echte UBO aangewezen kan worden, kom je uit bij de zogeheten “pseudo-UBO”. Bij een BV moet in dat geval het hele bestuur geregistreerd worden. Als binnen het bedrijf een Raad van Toezicht de statuten kan wijzigen of een commissie uit het bestuur deze bevoegdheid heeft, dan zijn dat de UBO’s.

Wie moet zich registreren en voor wanneer?

Alle ondernemingen en instellingen, zoals bv’s, nv’s, stichtingen, personenvennootschappen en coöperaties, zijn verplicht om zich registreren. Dit betekent dus dat de registratieplicht niet geldt voor: eenmanszaken, verenigingen van eigenaren, beursgenoteerde ondernemingen en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Bestaande rechtspersonen hebben 18 maanden de tijd om hun UBO’s op te geven. Bestaande rechtspersonen moeten dus voor 27 maart 2022 hun UBO’s hebben ingeschreven. Als een onderneming zich niet op tijd registreert, kunnen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

Voor nieuwe rechtspersonen die na 27 september 2020 zijn opgericht, wordt het inschrijven van UBO’s direct een vast onderdeel voor het verkrijgen van een KvK-nummer.

Privacy: welke gegevens zijn openbaar?

In het UBO-register zijn allerlei persoonsgegevens van de UBO opgenomen. Wettelijk is bepaald dat een deel van deze gegevens openbaar is. Iedereen mag deze gegevens inzien. Het gaat daarbij om de naam, geboortemaand en –jaar, nationaliteit, woonplaats en de aard en omvang van het belang van de UBO. Overige gegevens zoals het adres, BSN, geboorteplaats en bepaalde documenten zijn alleen in te zien door aangewezen bevoegde autoriteiten.

Het afschermen van gegevens

Bij blootstelling aan bepaalde risico’s op fraude, afpersing, intimidatie, of andere vormen van geweld kan een verzoek worden ingediend om de openbare gegeven ook af te schermen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om vermogende en/of bekende personen. Als de Kamer van Koophandel niet akkoord gaat met het verzoek staat bezwaar en beroep open.

Vragen?

Heb je vragen over het UBO-register? Bel of mail mij dan gerust.

Ook interessant