16-05-2017

Uitbreiding aansprakelijkheid aannemers

Binnenkort wordt de aansprakelijkheid voor gebreken uitgebreid voor aannemers in de bouw. Hoe zit het ook alweer en wat verandert er? Advocaat Nico Bouwman legt uit.

 

Voor wie is dit van belang?

De aansprakelijkheid voor gebreken, waar ik hierna op in ga, geldt voor alle aannemers. Volgens de wet zijn aannemers alle personen en bedrijven die ‘een werk van stoffelijke aard’ tot stand brengen. Dus niet alleen bouwbedrijven, maar ook schilders, installateurs, automonteurs, loonwerkers, et cetera.

 

De wetswijziging die in dit artikel centraal staat geldt alleen voor aannemers in de bouw.

 

Hoe zit het ook alweer?

Voor aannemers gelden bijzondere regels als het gaat om aansprakelijkheid voor gebreken. De aannemer is op dit moment vanaf het moment van oplevering alleen aansprakelijk voor zogenoemde verborgen gebreken: gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken. In enkele algemene voorwaarden die in de bouw worden gebruikt en in contracten wordt de aansprakelijkheid van de aannemer vaak nog verder beperkt.

 

Wat verandert er?

Eerder dit jaar is de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ door de Tweede Kamer aangenomen. Op grond van deze wet blijft de aannemer na de oplevering aansprakelijk voor gebreken die op het moment van oplevering niet zijn ontdekt. Dus ook voor gebreken die niet in het proces verbaal van oplevering zijn gemeld, maar wel zichtbaar waren tijdens de oplevering.

 

Uiteraard is de aannemer niet aansprakelijk als de gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Dit is echter niet snel het geval.

Men verwacht dat het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer zal worden aangenomen. Waarschijnlijk treedt de wet halverwege dit jaar of begin volgend jaar (2018) in werking.

Tips

In overeenkomsten met particulieren (consumenten) kan de aannemer niet afwijken van deze nieuwe regels. De positie van de consument wordt dus versterkt door de nieuwe wet. De aannemer mag in overeenkomsten met zakelijke opdrachtgevers wel afwijken van de wet en zijn aansprakelijkheid beperken tot verborgen gebreken. Dat geldt dus ook voor de situatie dat je als onderaannemer optreedt.

 

Let op, dit kan niet in de algemene voorwaarden, maar moet uitdrukkelijk in de overeenkomst zelf worden opgenomen.

 

Aannemers doen er dus goed aan hun contracten op dit punt te laten nakijken en eventueel naar wens hun aansprakelijkheid te beperken. Dit kan een aannemer veel geld schelen.

 

Heb je een vraag of een opmerking over de gebrekenregeling of de veranderende regelgeving? Bel of mail Nico (06  340 93 944 of bouwman@rein.nl).

Ook interessant

KVK: 01140349 BTW-nummer: 801625439B01