Ziggo hoeft geen adresgegevens te overhandigen aan Dutch FilmWorks

DFW is één van de grootste filmdistributeurs van Nederland, tot de uitgebrachte titels behoren films als Soof 2, The Expendables en the Wolf of Wall Street. DFW maakte in 2015 al duidelijk dat zij tegen illegale downloaders wenste op te treden. Eind 2017 kreeg zij toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het verzamelen van IP-adressen van illegale downloaders. Het enige wat restte was het koppelen van de verzamelde IP-adressen aan de persoonsgegevens van de downloaders, deze stap blijkt moeilijker dan gedacht.

De Nederlandse internetproviders zijn de enigen die weten wie achter een IP-adres schuilt, DFW verzocht Ziggo dan ook om de persoonsgegevens van de mensen achter 377 IP-adressen die de film ‘The Hitman’s Bodyguard’ illegaal hebben gedownload. Ziggo wees dit verzoek af en is nu in het gelijk gesteld door de rechtbank Midden-Nederland.

Hoe komt de rechter tot dit oordeel?

In 2005 oordeelde de Hoge Raad in de zaak Lycos/Pessers dat een provider (hier: Ziggo) (op basis van onrechtmatige daad) de NAW-gegevens van een klant moet overhandigen aan een derde (hier: DFW) als voldaan wordt aan onderstaande vier criteria:

  1. de mogelijkheid dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is, is voldoende aannemelijk;
  2. de derde heeft een reëel belang bij de verkrijging van de NAW-gegevens;
  3. aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen;
  4. afweging van de betrokken belangen van de derde, de serviceprovider en de websitehouder (voor zover kenbaar) brengt mee dat het belang van de derde behoort te prevaleren.

Als aan alle criteria wordt voldaan, dan is het pas redelijk om te eisen dat een internetprovider de NAW-gegevens afgeeft aan de derde. DFW blijft steken op  de belangenafweging, het laatste criterium.

Dutch FilmWorks heeft haar huiswerk niet gedaan

De belangenafweging valt hier in het voordeel uit van de illegale downloaders. DFW heeft volgens de rechter niet duidelijk gemaakt welk bedrag zij van de illegale downloaders gaat eisen (waarschijnlijk € 150,-) en hoe dit bedrag tot stand komt. Daarnaast heeft DFW niet duidelijk gemaakt in hoeverre er rekening wordt gehouden met de rechten van klanten die zelf niet illegaal hebben gedownload. Niet elke klant is namelijk automatisch aansprakelijk voor het illegaal downloaden op zijn netwerk. Door deze onduidelijkheden prevaleert het belang van DFW niet boven die van Ziggo.

Vrijbrief voor piraterij?

Als DFW haar huiswerk de volgende keer wel doet valt de belangenafweging waarschijnlijk in haar voordeel uit. De uitspraak is dus geen vrijbrief voor piraterij, maar waarschijnlijk een uitstel van executie.

Wil je weten wat REIN voor jou kan betekenen op het gebied van Intellectueel Eigendom of wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Paul Suk of Samé Iejad.

iejad@rein.nl 0592 345 188
Delen: