27-06-2018

Meer duidelijkheid over schade aan kabels of leidingen

Heb jij wel eens in de grond geroerd? Een maand geleden deed onze hoogste rechter, de Hoge Raad, een uitspraak over ‘grondroerders’, die voor veel bedrijven interessant is.

Het gaat om een zaak over de aansprakelijkheid voor schade aan kabels of leidingen door graafwerkzaamheden.

In deze zaak had een grondverzetbedrijf (in de rechtspraak wordt zo’n bedrijf ‘de grondroerder’ genoemd) een middenspanningskabel van Liander beschadigd bij het slaan van damwanden. Het grondverzetbedrijf had voorafgaand aan de werkzaamheden een graafmelding gedaan (zogenaamde KLIC-melding). Ook had de machinist twee proefsleuven gegraven om de kabel op te zoeken. Bij het graven van deze proefsleuven vond de machinist de kabel beide keren op de plaats waar deze volgens de tekening ook zou moeten lopen. Toch beschadigde hij daarna de kabel van Liander. Dit kwam doordat de kabel voorbij de tweede proefsleuf afboog (in tegenstelling tot wat op de tekening stond) en pas verderop de ingetekende ligging weer vervolgde. De kabel lag ruim een meter naast de aangegeven plaats op de tekening. Liander wist daar van tevoren niets van af. Liander heeft vervolgens het grondverzetbedrijf voor de rechter gedaagd om de schade vergoed te krijgen.

Ik kan me goed voorstellen dat Liander hier duidelijkheid over wilde krijgen. In Nederland liggen veel kabels en leidingen in de grond en beschadiging van kabels en leidingen komt (nog steeds) veel voor. Dit kan leiden tot allerlei claims van allerlei partijen. Het is niet alleen de netbeheerder (Liander) die last heeft van de beschadiging, maar ook haar afnemers, die bijvoorbeeld tijdelijk zonder gas of elektriciteit kunnen komen te zitten. Toch is het de vraag of het terecht is dat het grondverzetbedrijf daarvoor moet bloeden.

Liander heeft op grond van de wet de verplichting tekeningen aan het grondverzetbedrijf te leveren met een nauwkeurigheid van minimaal één meter. Dat was hier niet het geval (de ligging week meer dan een meter af) en dus vond het gerechtshof dat het grondverzetbedrijf niet aansprakelijk was. De Hoge Raad denkt daar anders over. Je mag volgens de hoogste rechter als machinist niet zomaar vertrouwen op de tekeningen, maar je moet zelf onderzoek blijven doen. Wat dat precies is, moet je per keer bekijken, maar de Richtlijn zorgvuldig graafproces biedt een hoop duidelijkheid.

Het blijft dus opletten als machinist. Maar dat niet alleen. Het is ook heel belangrijk onderling duidelijke afspraken te maken over wie aansprakelijk is voor kabel- en leidingschade. Als je als grondverzetbedrijf wordt ingehuurd door bijvoorbeeld de hoofdaannemer, kun je vooraf onderling afspreken wie zich moet verzekeren en hoe de eventuele schade verdeeld wordt. Het gebruik van goede opdrachtbonnen, algemene voorwaarden of raamwerkovereenkomsten kan daarbij heel nuttig zijn.

Succes met het ‘roeren in de grond’!

Ook interessant