Wij zijn REIN.

een succesvolle mix van advocaten en adviseurs. Met advocaten, (financieel/fiscaal) adviseurs, fiscalisten, juristen en gepassioneerd ondersteunend personeel staan wij iedere dag klaar voor zakelijke klanten én particulieren. Om je écht verder te helpen.

Sarah Zoer

Advocaat

Onze rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Als ondernemer is jouw personeel van onschatbare waarde. Het hebben van personeel kan ook grote uitdagingen met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan reorganisaties, overgang van onderneming, ontslag(en), vormen van flexibele arbeid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, de wet normering topinkomens, (handhaven van) concurrentie- en relatiebedingen of medezeggenschap. De advocaten van REIN zijn thuis in alle aspecten van het arbeidsrecht en werken met jou samen om elke zaak toe een goed einde te brengen.

Blockchain, ict, online retail en privacy

In de snel veranderende wereld van de technologie is het een kunst om bij te blijven. Wij zijn als advocaten oprecht geïnteresseerd in nieuwe technische ontwikkelingen. Als specialisten op het gebied van de juridische aspecten van blockchain worden wij regelmatig geraadpleegd om de volledige juridische (compliance) kant van een project te verzorgen. Ben jij bezig met een vernieuwend (technisch) idee? Specialisten Jeroen Sprangers en Rens Nijdam helpen je graag verder. Neem contact op via 0592 - 345 188.

Bouw-, huur- en vastgoedrecht

Huurrecht
Heb jij als eigenaar van een pand een probleem met een huurder omdat hij de huur niet (tijdig) betaalt of hij zich niet aan de afspraken houdt? De specialisten huurrecht van REIN Advocaten & Adviseurs helpen je graag bij het oplossen van deze problemen. Onze advocaten hebben ruime ervaring in het procederen over het huurrecht en wij treden vaak op voor (particuliere) beleggers en andere eigenaren van vastgoed.

Heb jij een advocaat nodig op het gebied van huurrecht? Neem dan contact op met Sarah Zoer via zoer@rein.nl of 0592 - 345 188.

Bouw- en vastgoedrecht
Heb jij hulp nodig bij aan- of verkoop van (een) vastgoed(portefeuille) dan ben je bij REIN Advocaten & Adviseurs aan het goede adres. Ook wanneer na levering blijkt dat het pand dat je hebt gekocht of verkocht dan staan onze specialisten je graag bij.

Mocht je vragen hebben dan kun je vrijblijvend contact opnemen met Auke Doornbosch via doornbosch@rein.nl of 0592 - 345 188.

Contracten- en aansprakelijkheidsrecht

Contracten zijn voor jou als ondernemer aan de orde van de dag. Laat jij je overeenkomsten weleens controleren door een advocaat? De specialisten van REIN denken graag met je mee over hoe een overeenkomst met een belangrijke klant of leverancier het beste ingericht kan worden. Kijkt de specialist van REIN alleen naar de juridische komma's en punten? Nee, bij REIN vinden we het belangrijk om naast jou als ondernemer te gaan zitten en te kijken hoe je zo'n contract het beste kunt inrichten. Wij helpen jou je doelen te verwezenlijken.

Wanneer er discussie ontstaat over de uitleg van of de nakoming van een overeenkomst staan we jou als ondernemer uiteraard ook bij. De advocaten van REIN hebben veel ervaring met het procederen over contracten en aansprakelijkheid.

Heb jij een vraag over een contract of over aansprakelijkheid? Neem dan contact op met specialist Auke Doornbosch via doornbosch@rein.nl of op 0592 - 345 188.

Faillissementsrecht

Heb jij als ondernemer te maken met een faillissement? Dan helpen de specialisten faillissementsrecht van REIN jou verder.

REIN helpt je met vraagstukken over het aanvragen van een faillissement, het verweren tegen een faillissementsverzoek of met conflicten en discussies met een curator. Specialist Jeroen Sprangers is specialist in het voorbereiden van een faillissement of surseance van betaling en in het begeleiden van een doorstart.

Ook als je een onderneming uit een faillissement wilt kopen dan ben je bij REIN op het juiste adres. Met onze specialisten op het vlak van fusies & overnames, faillissementsrecht en fiscaal advies kunnen wij ervoor zorgen dat je de onderneming op de best mogelijke manier kunt overnemen.

Heb jij vragen over het faillissementsrecht? Neem dan contact op met Jeroen Sprangers via 0592 - 345 188 of sprangers@rein.nl

Familie- en erfrecht

Als ondernemer kun je er ook mee te maken krijgen, je gaat scheiden. Wat dan? Welke aanspraken heeft je ex-partner en hoe loopt je bedrijf daardoor risico's?

Hoe werkt het eigenlijk als je samenwerkt met je ex-partner en jullie ook zakelijk uit elkaar willen. Wie zet de onderneming dan op welke wijze voort?

Heb je er weleens over nagedacht dat het staken van de onderneming door de ex-partner ook kan leiden tot discussies met de Belastingdienst? Een dergelijke staking kan verregaande fiscale gevolgen hebben.

Ook kunt u te maken krijgen met vraagstukken omtrent het erfrecht. Wat gebeurt er met jouw onderneming wanneer je onverhoopt komt te overlijden? En in de tegenovergestelde situatie. wat gebeurt er wanneer er een bedrijf in een nalatenschap zit?

Dit zijn allemaal vragen waar specialist Gerrit Raaben jou als ondernemer verder mee kan helpen. Gerrit is te bereiken via raaben@rein.nl of 0592 - 345 188.

Fiscaal advies

Is de levering van dit onroerend goed belast met btw, met overdrachtsbelasting of zelfs met beide? Moet ik mijn eenmanszaak geruisloos of ruisend inbrengen in een B.V.? Hoe kan ik de geleden verliezen in één van mijn vennootschappen optimaal benutten en er voor zorgen dat deze niet verdampen? Hoe kan ik mijn bedrijf fiscaal het meest gunstigste schenken aan mijn zoon/dochter?

Zomaar een willekeurige greep uit vragen die REIN heeft binnengekregen. Wij geven advies over belastingen in de breedste zin van het woord. Van vennootschapsbelasting tot btw, van inkomstenbelasting tot erf- en schenkbelasting. Wil je advies op het gebied van fiscaliteit, dan is REIN daar uiterst geschikt voor. Wij geven je een helder en praktisch uitvoerbaar advies, waardoor je écht verder wordt geholpen.

Heb jij fiscaal advies nodig? Of heb je behoefte aan een second opinion over het advies van jouw accountant? Neem contact op met Ralf Herbers via Herbers@rein.nl of bel naar 0592 – 345 188.

Fusies & overnames

Bij de koop of verkoop van een onderneming spelen veel aspecten een rol. Zo moeten bijvoorbeeld de risico’s en stakeholders geïnventariseerd worden. En hoeveel is de onderneming eigenlijk waard? Wordt het personeel overgenomen, of juist niet? Zowel de koper als de verkoper heeft ongetwijfeld een wensenlijstje. Hoe ga je om met de belangen van beide partijen? En moet door de overdracht worden afgerekend met de Belastingdienst?

REIN creëert helderheid en ondersteunt het gehele overnametraject: van het uitonderhandelen van de overeenkomst tot de daadwerkelijke overdracht van de onderneming. Daarbij behartigen wij de belangen van de ondernemer, deze staan bij ons met stip op één. Vanwege de brede expertise die REIN in huis heeft, wordt aan elk aspect van de (ver)koop gedacht. Ook bij het opzetten van samenwerkingsverbanden (zoals bijvoorbeeld Joint Ventures) is REIN dé aangewezen partner om jou te helpen.

Ben jij van plan een onderneming over te nemen of juist van de hand te doen? Neem vrijblijvend contact op met expert M&A Rens Nijdam om erachter te komen wat REIN voor jou kan betekenen. Hij is te bereiken via de mail:Nijdam@rein.nl of via de telefoon: 050 205 3 205.

Internationaal handelsrecht

In de afgelopen decennia staan we steeds meer handel gaan drijven over de grenzen. Het internet heeft buitenlandse markten dichtbij gebracht. Maar hoe werkt het eigenlijk als je in een geschil verwikkeld raakt met een buitenlandse onderneming?

De specialisten van REIN kunnen je uitstekend verder helpen met grensoverschrijdende transacties of geschillen. Dit kan betekenen dat wij je verder helpen of dat we ons buitenlandse netwerk inschakelen om je in een ander land verder te helpen.

Heb jij vragen over een grensoverschrijdende transactie of geschil? Neem dan contact op met specialist Rens Nijdam via nijdam@rein.nl of 050 205 3 205.

Merken-, auteurs- en handelsnaamrecht

Als ondernemer heb je natuurlijk weleens gehoord van de hierboven genoemde termen, maar hoe kun jij je bedrijfsdebiet nou het beste beschermen? Als iemand anders gebruikt maakt van jouw naam of logo, kun je dan optreden op grond van het merkenrecht, het auteursrecht of het handelsnaamrecht?

De specialisten van REIN staan je bij wanneer jij van mening bent dat iemand inbreuk maakt op jouw merkenrecht. Andersom, wanneer een ander vindt dat jij inbreuk maakt, helpen we je ook graag.

Ook in het auteursrecht en het handelsnaamrecht zijn we uitstekend thuis. We kunnen je helpen met de bescherming van je (beschrijvende) handelsnaam of met eerste hulp bij auteursrechtinbreuk.

Heb jij vragen over het intellectueel eigendomsrecht? Neem dan contact op met specialist IE Jeroen Sprangers via sprangers@rein.nl of 0592 - 345 188.

Naheffingsaanslag of fiscale boete

Een onverwachte blauwe envelop ligt op de mat. Bij het openmaken staat rechts bovenaan op de eerste pagina met koeienletters ‘naheffingsaanslag’ of ‘navorderingsaanslag’. Dergelijke brieven van de Belastingdienst zorgen bij menig ondernemer voor hoofdpijn. Het bedrag dat moet worden betaald, is meestal niet mals. Als dat nog niet genoeg is, wordt het bedrag ook nog eens met een behoorlijk percentage verhoogd: een boete. “Wat heb ik verkeerd gedaan?” is vaak de eerste gedachtegang. De achterliggende fiscale techniek is ingewikkeld en zorgt voor nog meer onduidelijkheden. Gelukkig is een dergelijk scenario bij REIN Advocaten & Adviseurs dagelijkse praktijk. Wij weten als geen ander waarom de Belastingdienst van mening is dat te weinig belasting is betaald (opzettelijk of niet). Bij dergelijke dossiers hanteren wij een kritische blik, die niet zelden zorgt voor een verlaging of kwijtschelding van de aanslag/boete. Ook bij het vragen van inlichtingen van de Belastingdienst in het kader van een boekenonderzoek ben je bij REIN op het juiste adres. Wij zorgen er voor dat aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan, zonder dat onjuiste of verkeerde informatie wordt gedeeld.

Heb je een naheffings- of navorderingsaanslag ontvangen (al dan niet inclusief een boete) of heb je hulp nodig bij de begeleiding van een boekenonderzoek? Het team van REIN kan je in deze situaties verder helpen. Neem daarvoor vrijblijvend contact op met Ralf Herbers via Herbers@rein.nl of bel naar 0592 – 345 188.

Ondernemingsrecht: bv, v.o.f. en maatschap

Elke ondernemer heeft te maken met het ondernemingsrecht. Het gaat over het oprichten van rechtspersonen (zoals een bv of een stichting) of over het overnemen van een ander bedrijf.

Het is van groot belang om de structuur van jouw onderneming op een goede manier neer te zetten. Op dit vlak kan REIN - gelet op het feit dat bij REIN zowel advocaten als fiscalisten werkzaam zijn - als de beste adviseren. In onze adviezen wordt altijd gekeken naar de beste optie vanuit zowel juridisch als fiscaal perspectief.

Onze specialisten voorzien je graag van advies over onder meer de uitkoop van aandeelhouders, bestuurdersaansprakelijkheid, het ontbinden van een v.o.f., aandeelhoudersovereenkomsten, financiering en alle andere aspecten die naar voren komen bij het oprichten en drijven van een onderneming.

Neem voor meer contact op met onze specialist ondernemingsrecht Rens Nijdam via nijdam@rein.nl of 050 205 3 205.

Procedure, dagvaarding of verzoekschrift

De meeste ondernemers krijgen er vroeg of laat wel mee te maken, een rechtszaak. Rechtszaken en procedures bestaan in veel verschillende soorten en maten. Sommige rechtszaken worden ingeleid ('opgestart') met een dagvaarding en anderen met een verzoekschrift.

De processpecialisten van REIN helpen jou wanneer je een discussie hebt met een wederpartij en wanneer je een procedure wilt opstarten. We helpen je als ondernemer ook graag als jij je rechten wilt beschermen door beslag te leggen of een kort geding op te starten.

Wanneer je een verzoekschrift of dagvaarding hebt ontvangen, gaan we voor je staan en vechten we met en voor je. Wij snappen hoe belastend een procedure kan zijn.

Heb jij vragen over een juridische procedure of heb jij een dagvaarding of verzoekschrift ontvangen? Neem dan contact op met onze processpecialist Auke Doornbosch via doornbosch@rein.nl of op 0592 -345 188.

Reorganisatie en herstructurering

Soms kom je als ondernemer in een situatie die niet langer wenselijk of houdbaar is. In zo'n geval moet je soms je bedrijf reorganiseren of herstructureren. Zo'n herstructurering kan plaatsvinden vanwege fiscale redenen, bijvoorbeeld vanwege de omzetting van een v.o.f. in een B.V.

In andere gevallen vindt een reorganisatie of herstructurering plaats omdat jouw onderneming in financieel zwaar weer zit. REIN heeft ruime ervaring met het met succes uitdenken en uitvoeren van saneringstrajecten. Heb je als ondernemer vragen over het herstructureren of saneren van je onderneming? Neem dan contact op met Jeroen Sprangers via sprangers@rein.nl of 0592 - 345 188.

Heb je vragen over een (fiscale) herstructurering of organisatie? Neem dan contact op met specialist Ralf Herbers. Je kunt hem bereiken op herbers@rein.nl of via 0592 - 345 188.

Toeristenbelasting en WOZ/OZB

Recreatieondernemers hebben met veel verschillende belastingen en heffingen te maken. Eén van de belangrijkste is de toeristenbelasting. Voor elke overnachting moet van de recreant toeristenbelasting worden geïnd. Vervolgens moet dit worden afgedragen aan de gemeente. Maar welk bedrag moet exact worden ingehouden van de toerist? Hoe zit dat met vaste standplaatsen, jaarplaatsen of ingezetenen van de gemeente? Hoe werkt de samenloop met de forensenbelasting? Deze vragen kunnen allemaal worden beantwoord aan de hand van de geldende verordeningen. In de praktijk blijkt vaak dat gemeenten de toeristenbelasting op een verkeerde manier heffen. Daarbij blijkt dat de recreatieondernemer te veel betaalt.

WOZ/OZB
In het begin van het jaar ontvangt menigeen weer een WOZ-beschikking en de daarop gebaseerde aanslag onroerendezaakbelasting. Gemeenten hebben het bij het opleggen van de aanslag niet altijd bij het juiste eind. De waardering van de onroerende zaak is vaak een punt van geschil. Ook kan de afbakening van bepaalde onroerende goederen tot problemen leiden. Dit is vaak het geval bij specifieke objecten, zoals recreatieterreinen en zonneparken. Het gevolg daarvan is dat de aanslagen te hoog uitvallen. De ervaring leert dat ondernemers vaak te veel betalen. Zorg daarom dat je de WOZ-beschikking en de aanslag onroerendezaakbelasting kritisch bekijkt.

Wil jij duidelijkheid op het gebied van toeristenbelasting en OZB? Of gewoon een keer de aanslagen laten controleren? Specialist Hans de Willigen helpt je verder. Neem contact op met Hans via deWilligen@rein.nl of bel naar 0592-345 188.

Onze rechtsgebieden

Ralf Herbers

Adviseur

Gerrit Raaben

Advocaat

Sarah Zoer

Advocaat

Paul Suk

Advocaat

Rob Beukema

Adviseur

Rens Nijdam

Advocaat

Laura Pentenga

Juridisch medewerker

Ritha Kruijer

Juridisch secretaresse

Ingrid Vrieling

Juridisch secretaresse

Esmay Bleeker

Juridisch secretaresse