Adverteren met foto van medewerker leidt tot een schending portretrecht

Wie kan er nu beter enthousiast over de onderneming vertellen dan een werknemer? Dit is dan ook de reden dat er vaak foto’s en video’s van werknemers worden gemaakt en gebruikt voor marketingdoeleinden. Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam bevestigt dat het gebruik van dit beeldmateriaal van werknemers niet zonder risico’s is.

Portretrecht picnic

Online supermarktdienst Picnic heeft in 2019 een (inmiddels oud-)werkneemster benaderd voor een fotoshoot. De werkneemster stemde daarmee in en tekende een voor het gebruik van de foto’s “ten behoeve van de beschikbare promotiekanalen” een quit claim (een toestemmingsformulier). 

Twee jaar later, eind 2021, worden de foto’s van de werkneemster overal getoond op Facebook, TikTok, flyers, websites en zelfs met meer dan levensgrote stickers op de bestelbusjes in Nederland en Duitsland. Hiertegen maakt de werkneemster bezwaar, waarna een maand later de foto’s van de busjes worden verwijderd. Ook op het internet wordt het gebruik van haar portret daarna gestaakt. Hoewel de werkneemster reeds twee compensaties van € 650,00 en van € 2.500,00, wendt zij zich tot de rechter met (onder andere) het verzoek haar immateriële schade te vergoeden. 

De rechtbank Amsterdam is het met de werkneemster eens dat zij, met de ondertekende quit claim, geen toestemming heeft verleend voor alle soorten- en het grootschalige gebruik van haar portret, zoals bijvoorbeeld op de bestelbusjes. Zij had er verder (anders dan een acteur) geen rekening mee hoeven houden dat zij door het grootschalige gebruik nog een lange tijd met Picnic zou worden geassocieerd. Voor zover haar portret zonder toestemming is gebruikt, is de immateriële schadevergoeding toewijsbaar. Met de eerdere vergoedingen heeft Picnic de werkneemster volgens de rechter niet voldoende gecompenseerd. Om die reden is Picnic nog een immateriële schadevergoeding van €10.000,00 verschuldigd. 

De zaak maakt duidelijk hoe zeer het van de belang is dat er (aantoonbare) toestemming is voor een specifiek gebruik van het portret van werknemers. Opmerking verdient dat dit al door de arbeidsovereenkomst kan worden ondervangen. 

Betwijfel je of jouw quitclaim volstaat, wens je een quitclaim of heb je een andere vraag over het portretrecht? Neem gerust contact op met Angela Melsen

Ook interessant