Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: wat je als werkgever moet weten

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een tijdelijk contract. Dit contract kan voor verschillende periode worden aangegaan. Bijvoorbeeld voor 6 maanden of een jaar.

Neem je als werkgever het gebruik van contracten voor bepaalde tijd in overweging? Lees dan verder. In deze blog vertel ik je alles wat je moet weten.

Advocaat
maandag 7 december 2020

Wat is het?

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een contract waarin tussen werkgever en werknemer een einddatum wordt afgesproken. Deze overeenkomst worden ook wel tijdelijke contracten genoemd. Vaak wordt deze arbeidsovereenkomst aangegaan voor een half jaar of een jaar. Daarnaast kan deze overeenkomst ook worden aangegaan voor de duur van de werkzaamheden.  

Voordelen en nadelen

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt door werkgevers veel gebruikt. Vaak zie je dat een werknemer eerst een contract voor de duur van een half jaar of één jaar krijgt aangeboden voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. Dit kan een voordeel zijn voor zowel werkgever als werknemer. Op die manier is het voor beide partijen makkelijker om te bepalen of ze de samenwerking willen voortzetten. Indien ze dit niet willen dan hoeven partijen in beginsel geen handelingen te verrichten om deze arbeidsovereenkomst te laten eindigen.

De WAB en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Opzeggen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Het is belangrijk om goed in de gaten te houden op welke datum de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd precies eindigt. Indien een werknemer na de einddatum gewoon weer op zijn werk verschijnt en zijn arbeid verricht, dan kan je dat als werkgever duur komen te staan.

Indien de arbeidsovereenkomst een looptijd heeft van tenminste 6 maanden dan moet de werkgever uiterlijk een maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet wil gaan voortzetten. Dit wordt ook wel de aanzegtermijn genoemd.

Tips voor werkgevers bij gebruik van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Hulp nodig?

Heb je vragen over arbeidsovereenkomsten? of wil je een overeenkomst laten opstellen? Neem dan vooral contact met mij op.

Ook interessant