Arbeidsrecht in ontwikkeling – wat brengt 2023?

Zoals ieder jaar vinden er ook in 2023 arbeidsrechtelijke wijzigingen plaats. Wat is er veranderd per 1 januari?

wetswijzigingen arbeidsrecht
Advocaat
maandag 2 januari 2023

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2023

Stijging minimumloon

Zoals ieder jaar wordt het minimumloon verhoogd. Dit jaar alleen wel met ruim 10% en dat is bijzonder hoog. De verwachting is dan ook dat deze hoge stijging door zal werken in veel loononderhandelingen in 2023; als het minimumloon zo hard stijgt, zal men erop inzetten dat andere lonen ook flink omhoog moeten, om de verhoudingen qua lonen te behouden.

Verder zijn er wat fiscale aanpassingen, zoals een verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding, onbelaste thuiswerkvergoeding en een tijdelijke verhoging van de ruimte onder de werkkostenregeling.

Wat brengt 2023 verder?

De spannende wijzigingen zullen pas in de loop van 2023 duidelijk worden.

Pensioenwet

Wordt in 2023 dan toch de nieuwe pensioenwet aangenomen, waardoor alle pensioenen op de schop moeten? De ingangsdatum van de wet staat gepland voor 1 juli 2023, maar de wet moet nog wel even aangenomen worden door de Eerste Kamer.

Oproepcontracten

Verder wordt het spannend wat onze wetgever gaat doen met de Hoofdlijnenbrief van 5 juli 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zullen de voorstellen uit de brief echt wet gaan worden? Dat zou betekenen dat oproepcontracten worden afgeschaft. Werkgevers kunnen dan geen nuluren- en min-maxcontracten meer geven aan werknemers. Er komen basiscontracten voor in de plaats, met in ieder geval een kwartaalurennorm.

Andere mogelijke wetswijzigingen in het arbeidsrecht

Wordt de verruiming van het fase systeem in uitzendcontracten afgeschaft, zodat een uitzendkracht ook na drie jaar recht heeft op een vast contract? Wordt de tussenpoos in de ketenregeling afgeschaft, zodat het niet meer mogelijk is om met een onderbreking van zes maanden opnieuw een eerste tijdelijk contract te geven? Worden de mogelijkheden van het houden van een werknemer aan een concurrentiebeding aangescherpt, bijvoorbeeld door het verplicht stellen van een vergoeding door de werkgever aan de werknemer? En wordt getracht de nadelen van het zzp-schap te beperken, bijvoorbeeld door het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en het verbeteren van toezicht en handhaving op schijnzelfstandigheid?

Allemaal plannen die nog nader uitgewerkt moeten worden, maar waarvan wel als doel is gesteld de wijzigingen in 2023 in te laten gaan. Zo kan 2023 nog een spannend jaar worden in arbeidsrechtland.  

Heb je vragen over deze (mogelijke) wetswijzigingen in het arbeidsrecht? Liset Sandberg helpt je graag verder.

Ook interessant