BANKGARANTIES: BEZINT EER GE BEGINT

Om zekerheid te krijgen voor betaling wordt in de praktijk veel gebruik gemaakt van bankgaranties. Deze zijn er in allerlei soorten en maten. De ene bankgarantie is de andere niet. In de praktijk blijkt dat ondernemers vaak bankgaranties ondertekenen, zonder echt goed over de voorwaarden na te denken. Dat kan soms nare gevolgen hebben. Hoe zit dat precies? Nico Bouwman legt uit.

 

Bankgarantie: wat is dat?

Een bankgarantie kan worden omschreven als een overeenkomst waarin een bank onvoorwaardelijk garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen wanneer hij daarom vraagt. Wanneer de begunstigde recht heeft op het bedrag, staat omschreven in de overeenkomst. Dit verschilt dus per geval.

 

Hoe werkt dat?

Volgens vaste rechtspraak heeft de bank er belang bij dat de voorwaarden uit de bankgarantie strikt worden toegepast. Zo kan er bijvoorbeeld staan dat de bankgarantie wordt uitgekeerd als het project niet op tijd af is. Zodra deze tijd is verstreken, heeft de begunstigde dus recht op het geld. Het is volgens de rechter van belang dat er zo weinig mogelijk discussie ontstaat over de vraag of de bank uit moet betalen of niet.

 

De bank hoeft niet uit te keren, wanneer dit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bedrog of willekeur door de begunstigde. Dit komt echter niet vaak voor.

 

Waarom zijn de voorwaarden zo belangrijk?

We zagen hierboven dat bankgaranties strikt moeten worden toegepast. Toch wordt er veel over geprocedeerd. Dit komt omdat het vaak om veel geld gaat. Daarnaast zijn de voorwaarden niet altijd heel goed doordacht door alle partijen.

 

Tip!

Daarom is het voor iedere ondernemer van het grootste belang dat hij goed snapt wat er in de overeenkomst staat. Teken dus niet zomaar een bankgarantie! Lees vooraf goed wat er staat. Als je het niet snapt of je weet dat de bankgarantie (te) makkelijk getrokken kan worden, bel of mail dan eerst even met een jurist! Want ook hier geldt: bezint eer ge begint.

 

Meer weten? Bel of mail vrijblijvend met contractendeskundige Nico Bouwman via 0592 345 188 of bouwman@rein.nl.

Ook interessant