03-12-2018

Innovatief Nederland, bespaar jij al met de WBSO?

De meeste lezers van deze blog zullen misschien denken: pfff, de WBSO, weer één of andere ingewikkelde wet die hier wordt uitgelegd. En ja, dat klopt! Maar dan op een andere manier. De WBSO zelf is redelijk ingewikkeld. Daarom leg ik niet de wet uit, maar slechts het voordeel dat jij hiermee kunt behalen.

Stimuleringsmaatregel

De WBSO staat voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Deze wet helpt innovatieve bedrijven hun kosten te verlagen door een fiscale stimuleringsmaatregel te bieden. Wanneer jouw bedrijf producten of productieprocessen ontwikkelt die vernieuwend zijn, kom je waarschijnlijk al in aanmerking. Dit geldt ook wanneer je vernieuwende software ontwikkelt. Bij dit soort ontwikkelingsprocessen maak je namelijk kosten voor ‘speur- en ontwikkelingswerk’, immers betaal je loon aan de knappe koppen die aan het werk zijn. Let wel op: je moet voordat je met deze werkzaamheden begint een aanvraag indienen! Via de WBSO kan je een korting op de af te dragen loonheffingen krijgen. Het kan ook zo zijn dat je een eenmanszaak hebt waarbij je het werk zélf verricht. De WBSO geeft dan een korting in de inkomstenbelasting.

Voordeel WBSO

Deze kortingen klinken leuk, maar hoeveel kan je besparen? Dat hangt af van de keuze die je maakt! Je kan de gemaakte loonkosten forfaitair laten vaststellen of met de werkelijk gemaakte kosten je korting vaststellen. Deze berekening verschilt dus per onderneming. Van de eerste € 350.000 aan loonkosten die voor speur- en ontwikkelingswerk zijn gemaakt, krijg je een korting van 32%! Omgerekend levert dit een voordeel op van € 112.000. Maak je meer loonkosten dan kom je voor het overige gedeelte in de kortingsschijf van 14%.

Als zelfstandige kun je een maximaal bedrag van € 12.623 in de inkomstenbelasting aftrekken (2018). Voorwaarde hiervoor is wel dat je minimaal 500 uur in het desbetreffend jaar aan ‘speur- en ontwikkelingswerkzaamheden’ moet hebben besteed.

Aanvragen

Om gebruik te maken van de WBSO dien je een verzoek in bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO neemt je verzoek in behandeling en bekijkt of je daadwerkelijk ‘speur- en ontwikkelingswerk’ verricht. Wanneer je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een WBSO-verklaring en moet je vanaf nu een specifieke WBSO-administratie bijhouden om gebruik te blijven maken van de regeling.

Als je met je voortgebracht product uiteindelijk winsten gaat behalen, is de WBSO-verklaring je ticket voor de zogeheten innovatiebox in de vennootschapsbelasting. Dit kan nóg meer besparingen opleveren. Hierover later meer.

Innovatief Nederland, wees er op tijd bij: een WBSO-aanvraag die ziet op het kalenderjaar 2019 moet binnen zijn vóór 30 november aanstaande.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze blog? Mail of bel gerust met Rob Beukema (beukema@rein.nl / 06-51155422).

Rob Beukema

Fiscalist en financieel adviseur

Ook interessant