Betalingsregelingen met de Belastingdienst

Veel ondernemingen die in zwaar weer terechtkomen, bouwen een fikse schuld op bij de Belastingdienst. Zonder daar nadere actie op te ondernemen, ligt een faillissement op de loer. Gelukkig zijn goede afspraken te maken met de Belastingdienst over de betaling van de schuld. Daarvoor moet dan een betalingsregeling worden overeengekomen. Hoe dat werkt, lees je in deze blog.

betalingsregeling belastingdienst

Betalingsregeling Belastingdienst

Uitstel van betaling

Normaal gesproken begint een betalingsregeling bij een verzoek om uitstel van betaling. Daardoor worden de directe betalingsverplichtingen voorlopig stopgezet. De invorderingsmaatregelen die de Belastingdienst kan treffen, worden dan opgeschort. In principe zijn twee soorten uitstel van betaling te onderscheiden: bijzonder uitstel van betaling en regulier uitstel van betaling.

Bijzonder uitstel van betaling

Bijzonder uitstel van betaling is onder andere gebruikt voor ondernemers die hard zijn geraakt door de coronacrisis. Bij bijzonder uitstel van betaling gelden speciale regels die te vinden zijn op de website van de Belastingdienst.

Regulier uitstel van betaling

Voor andere gevallen kan je een regulier uitstel van betaling aanvragen. Regulier uitstel kan worden ingedeeld in drie verschillende categorieën: uitstel met een looptijd van maximaal 4 maanden, uitstel met een looptijd van maximaal 12 maanden en uitstel van betaling door bijzondere omstandigheden.

Voorwaarden uitstel van betaling van 4 maanden

Als je aan de volgende criteria voldoet, verleent de belastingdienst gemakkelijk 4 maanden uitstel.

• de openstaande belastingschuld bedraagt minder dan € 20.000;

• er zijn nog geen dwangbevelen opgelegd;

• er is altijd op tijd aangifte gedaan;

• er is niet eerder uitstel van betaling verleend voor desbetreffende aanslagen;

• het mag niet gaan om voorlopige aanslagen die in termijnen betaald kunnen worden.

Uitstel voor maximaal 4 maanden kan zowel schriftelijk als telefonisch aangevraagd worden.

Uitstel van betaling voor maximaal 12 maanden

Voor uitstel van betaling voor maximaal 12 maanden, moet behoorlijk veel informatie aangeleverd worden. Hiervoor heeft de Belastingdienst een formulier ontwikkelt. Om uitstel te verkrijgen, moet een ondernemer in ieder geval zekerheid geven. Daarbij kan je denken aan een hypotheekrecht of een bankgarantie.

Bijzondere omstandigheden

Tot slot kan in specifieke gevallen langer uitstel worden verleend. Hierbij moet het gaan om bijzondere omstandigheden. Als klassiek voorbeeld wordt het faillissement van de grootste klant genoemd. Er bestaat geen limitatieve lijst met een opsomming van bijzondere omstandigheden. Per geval wordt gekeken of daar sprake van is. De onderbouwing van de bijzondere omstandigheid is zeer belangrijk. Zonder een bijzondere omstandigheid wordt geen langer uitstel verleend. Bij een verzoek om uitstel vanwege bijzondere omstandigheden, is het verder noodzakelijk dat de onderneming levensvatbaar is. Dat wil zeggen: er moet worden aangetoond dat de onderneming in de toekomst weer rendabel is. Daarvoor moet een liquiditeitsprognose worden opgesteld. Verder dient een derde-deskundige te verklaren dat de betalingsproblemen slechts tijdelijk zijn en dat de betalingsproblemen kunnen worden opgelost. Deze derde-deskundige is ook vaak degene die de liquiditeitsprognose samen met de ondernemer opstelt.

Conclusie

De Belastingdienst kan in overleg voor verschillende betalingsproblemen uitstel van betaling verlenen. Het is daarbij goed mogelijk een passende betalingsregeling te treffen. Per geval moet worden gekeken welke vorm van uitstel van betaling het meest geschikt is. Mocht je uitstel van betaling willen verkrijgen en niet goed weten welke route voor jou het verstandigste is? Neem gerust contact met mij op.

Rob Beukema

Fiscalist en financieel adviseur

Ook interessant