Geldigheid concurrentiebeding na vaststellingsovereenkomst: werkgever let op!

Hoe zit het met de geldigheid van een concurrentiebeding na een vaststellingsovereenkomst? Is dit beding na de finale kwijting nog geldig? Uit recente rechtspraak blijkt dat de werkgever moet opletten bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst. In deze blog licht ik dat toe.

Advocaat
vrijdag 29 maart 2019
Geldigheid concurrentiebeding na vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst en het concurrentiebeding: geldigheid na kwijting?

Veel arbeidsovereenkomsten eindigen met een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst is het gebruikelijk dat de werkgever en werknemer elkaar finaal vrij kwijten. Dit finaal vrij kwijten houdt in dat na het instemmen met de beëindigingsovereenkomst de werkgever en werknemer niets meer van elkaar te vorderen hebben. Wat nou als werknemer en werkgever in de oorspronkelijk arbeidsovereenkomst een relatiebeding, een geheimhoudingsbeding en/of een concurrentiebeding hadden opgenomen? Die vraag stond recentelijk centraal bij een zaak van de rechtbank Midden-Nederland.

Zaak met vaststellingsovereenkomst bij de rechtbank

Het ging in deze zaak om een oud-werkgever en oud-werknemer die de arbeidsovereenkomst hadden beëindigd met een beëindigingsovereenkomst. In deze overeenkomst verleenden werkgever en werknemer elkaar finale kwijting door middel van de volgende tekst: ‘Behoudens voor zover het de uitvoering van uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen betreft, hebben werkgever en werknemer met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan niets meer van elkaar te vorderen en verlenen zij elkaar finale kwijting’

Twee weken nadat de werknemer stopte met zijn werkzaamheden voor de werkgever, trad hij in dienst van de concurrent. Daar raadpleegde hij een Google Docs-document met klantgegevens van zijn oud-werkgever en benaderde hij bovendien een relatie van zijn oud-werkgever. De oud-werkgever vorderde daarom een contractuele boete van 249 duizend euro, wegens schending van het relatiebeding en het geheimhoudingsbeding.

Wat oordeelde de rechter?

De rechter oordeelde dat de werkgever het relatiebeding en het geheimhoudingsbeding expliciet had moeten opnemen in de beëindigingsovereenkomst. Omdat dat niet was gebeurd en er finale kwijting werd opgenomen voor wat betreft de beëindiging, maar ook wat betreft de inhoud van de arbeidsovereenkomst, vervielen het relatie- en geheimhoudingsbeding. De werkgever kon dus geen aanspraak maken op een contractuele boete omdat er geen schending was.

De rechter nam in zijn oordeel mee dat over bepaalde details wel was beslist. Zo moest de bedrijfsfiets bijvoorbeeld worden ingeleverd en zouden werkgever en werknemer zich bovendien niet negatief over elkaar uit laten.

Bindend concurrentiebeding na vaststellingsovereenkomst? Neem het op!

Samenvattend, als jij als werkgever een werknemer ook na de vaststellingsovereenkomst wilt binden aan een relatie-, geheimhoudings-en/of concurrentiebeding, je dit expliciet moet opnemen in de beëindigingsovereenkomst. De finale kwijting ontneemt anders de kracht aan deze bedingen. Wees dus alert bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst!

Vragen over arbeidsovereenkomst?

Heb je vragen over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst? Neem dan gerust contact met mij op.

Ook interessant