Het coronavirus en belasting

Het (tijdelijk) besparen op belasting helpt een onderneming om te overleven totdat de ergste coronavirus-maatregelen voorbij zijn. De overheid nam daarom verschillende maatregelen. In deze blog zet ik alle formele maatregelen op een rij.

Fiscalist en financieel adviseur
woensdag 1 april 2020

Spring snel naar:

Uitstel van betaling voor inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting

Ondernemers kunnen bijzonder uitstel van betaling krijgen. Uitstel geldt voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en tot slot de omzetbelasting. Een ondernemer kan uitstel aanvragen nadat belastingaangifte is gedaan en een (naheffings)aanslag is ontvangen. Vanaf het moment van de melding door de onderneming, wordt de invordering stopgezet. Het uitstel geldt dan voor 3 maanden, zonder dat nadere motivering is vereist. Een aanvraag doe je digitaal of per brief.

Het digitaal aanvragen van uitstel van betaling

Online kan het uitstel via de volgende link worden aangevraagd: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis. Daarbij is inloggen via DigiD vereist.

Het aanvragen van uitstel van betaling per briefpost

Offline kan het verzoek tot uitstel worden ingediend door het versturen van een brief naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC HEERLEN


Verlaging voorlopige aanslag inkomsten- en vennootschapsbelasting 2020

Ondernemers die als gevolg van het coronavirus een lagere winst verwachten dit jaar, komen in aanmerking voor verlaging van twee soorten belasting. Ze kunnen namelijk verlaging vragen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De belastingdienst honoreert deze verzoeken per direct. Dit zorgt voor lagere betalingen.

Heb je al belasting betaald vanwege een voorlopige aanslag? Dan stort de belastingdienst het al betaalde verschil tussen de nieuwe voorlopige aanslag en de oude voorlopige aanslag terug.


Tijdelijke verlaging belastingrente en invorderingsrente naar 0,01%

Als je een aanslag niet op tijd betaalt, rekent de belastingdienst normaal 4% invorderingsrente vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 is deze rente verlaagd tot 0,01%. Het nieuwe tarief geldt voor alle belastingschulden.

Ook de belastingrente wordt verlaagd tot 0.01%. Deze verlaging gaat in per 1 juni 2020 voor de vennootschapsbelasting en per 1 juli voor de inkomstenbelasting. Belastingrente is de rente die men rekent bij een te late of verkeerde aangifte, waardoor de aanslag niet op tijd kan worden opgelegd. De rente die de belastingdienst hier normaal voor rekent, is 8% (voor de vennootschapsbelasting) en 4% (voor overige belastingen).


Hulp nodig?

Het coronavirus zorgt voor veel vragen die te maken hebben met belasting. Twijfel daarom niet en neem contact op als je hulp nodig hebt.

Rob Beukema

Fiscalist en financieel adviseur

Ook interessant