Het coronavirus en de financiering van ondernemingen

Het coronavirus heeft invloed op de financiering van ondernemingen. De belangrijkste financieringsregelingen tot nu toe, worden in deze blog behandeld.

Advocaat & curator
dinsdag 31 maart 2020

Spring snel naar:

Verruiming van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)

Het coronavirus kan er voor zorgen dat er bij ondernemingen behoefte is aan (meer) financiering. De verruiming van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) zorgt ervoor dat de overheid voor een groter deel van de financiering borg staat. Mits de financieringsbehoefte is ontstaan door het coronavirus. Door verruiming van de regeling kunnen banken makkelijker risicovollere leningen verstrekken. Banken regelen zelf de aanvraag van een BMKB-lening.

De tijdelijke BMKB-regeling in een notendop:

De regeling wordt niet later 1 april 2020 gepubliceerd. De regeling geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020 tot 1 april 2021.

Sommige kenmerken van de regeling zijn gelukkig al bekend. Bijvoorbeeld ten aanzien van de looptijd, het maximale krediet en de verdeling van de borgstelling.

Allereerst over de looptijd. Het borgstellingskrediet kent een looptijd van maximaal 8 kwartalen. Bij een krediet van deze maximale looptijd, wordt er door banken een provisie afgedragen van 3,9% aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uiteindelijk draait de ondernemer op voor deze eenmalige provisie. De offerte vermeldt daarom de provisie.

Dan over de hoogte en de risico’s. Het borgstellingskrediet kan maximaal € 1,5 miljoen hoog zijn. De overheid stelt zich borg voor 90% van het borgstellingskrediet. Daarnaast staat de ondernemer zelf borg voor 10% van het krediet. Bij een maximaal krediet van 1,5 miljoen betekent dit dus dat de overheid borg staat voor 1,35 miljoen.

Tot slot over de verhouding tussen het borgstellingskrediet en de financiering voor eigen risico van de bank. Deze is 3:1.

Vermoedelijk wordt er binnenkort nieuwe informatie geplaatst op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het opschorten en/of terugvragen van aflossingen bij banken

Veel banken creëren voor zakelijke klanten de mogelijkheid om aflossingen op te schorten. De regelingen verschillen per bank. Hieronder vind je daarom alvast een paar bekende regelingen:

Rabobank: https://www.rabobank.nl/bedrijven/corona/#uitstel
ABN Amro: https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus/uitstel-van-rente-en-aflossingen.html
ING: https://www.ing.nl/zakelijk/financieren/jouw-financiering/je-financiering-aanpassen/vragen_antwoorden_zakelijk_krediet_corona.html

Vragen?

Nieuwe regelingen omtrent financiering kunnen erg lastig zijn. Neem daarom bij vragen contact op met Jeroen Sprangers

Ook interessant