DE arbeidsrechtelijke praktijk: de problematiek rondom de transitievergoeding

Iedere maand neemt team arbeidsrecht je mee in wat zij zoal tegenkomen in de dagelijkse praktijk. Deze maand zal Liset Sandberg je meenemen in de problematiek rondom de transitievergoeding.  

Transitievergoeding: een verschillende ervaring voor werkgevers en werknemers

Voor de ene werkgever een doorn in het oog, voor de andere werkgever een handige berekening voor een afkoopsom. Voor de ene werknemer een ‘cadeautje’, voor de andere werknemer doet het geen recht aan de situatie; de transitievergoeding. De transitievergoeding is een bedrag dat een werkgever betaalt aan een werknemer, wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet verlengd of opzegt. Ook is de transitievergoeding verschuldigd wanneer de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op verzoek van de werkgever. 

Definitie en voorwaarden van de transitievergoeding

De transitievergoeding is bedoeld om werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt in staat te stellen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, door bijvoorbeeld het volgen van een opleiding. Daarnaast is het een financiële compensatie voor het wegvallen van het inkomen uit loondienst. De transitievergoeding bedraagt 1/3de maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Het is geen vereiste om de transitievergoeding te besteden aan een opleiding. In de praktijk wordt de betaalde vergoeding ook nauwelijks gebruikt om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten  en is het vooral een ‘pleister op de wond’ voor het eindigen van de arbeidsrelatie. De vraag is in hoeverre dat in de huidige krappe arbeidsmarkt terecht is.

Wist je dat:

  • bij een afscheid van een werknemer wegens twee jaar ziekte de werkgever de betaalde transitievergoeding kan terugvragen bij het UWV (de compensatieregeling)?
  • er wel voldaan moet zijn aan diverse eisen om voor de compensatieregeling in aanmerking te komen?
  • bij een toegekende vervroegde IVA de compensatieregeling niet geldt indien de arbeidsovereenkomst voor het einde van de wachttijd wordt beëindigd?
  • de compensatieregeling ook geldt indien een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers in dienst) de onderneming staakt wanneer de ondernemer met pensioen gaat of wanneer de ondernemer overlijdt?
  • de compensatieregeling op dit moment nog steeds niet geldt indien de onderneming wordt gestaakt vanwege arbeidsongeschiktheid van de kleine ondernemer en dit een zeer groot financieel risico is voor de ondernemer?

Heb je vragen over de transitievergoeding of de compensatieregeling? Stel ze gerust aan Liset Sandberg of één van onze andere collega’s van team arbeidsrecht van Rein Advocaten & Adviseurs. 

Ook interessant