De Letter of Intent

Een bedrijfsovername is een complex proces waar best veel bij komt kijken. In de beginfase van een bedrijfsovername is het verstandig om duidelijkheid krijgen over bepaalde voorwaarden. Daarom wordt in de overnamepraktijk veel gebruik gemaakt van een zogenaamde “Letter of Intent” oftewel een Intentieovereenkomst. In deze blog leg ik uit hoe dit in de praktijk werkt en waar je op moet letten.

Advocaat
dinsdag 12 april 2022
Letter of intent

Wat is een Letter of Intent?

Aan het begin van een bedrijfsovername willen de verkoper en de geïnteresseerde partij (potentiële koper) graag duidelijkheid krijgen over bepaalde voorwaarden. Hierbij willen zij liever niet direct aan een verplichte deal vastzitten. Daarom laten zij in veel gevallen een Intentieverklaring/Intentieovereenkomst opstellen. Deze Intentieverklaring omschrijft alvast de hoofdlijnen van de transactie. De inhoud, vorm en zelfs de benaming van zo’n verklaring varieert. Het document kan worden aangeduid als Letter of Intent (LOI), Memorandum of Understanding (MOU), Heads of Agreement (HoA), Intentieovereenkomst of Intentieverklaring.

Kort gezegd gaat het om vergelijkbare documenten waarin de koper en verkoper aangeven dat zij een deal willen sluiten. Hierdoor krijgen de partijen, vóórdat zij verder onderhandelen of teveel informatie ter beschikking stellen, al meer duidelijkheid over de verkoop.

De Intentieverklaring is onmisbaar in de overnamepraktijk. Of het nou gaat om een LOI, MOU of HoA, de context en het doel van deze documenten is nagenoeg hetzelfde: de verkoper van een bedrijf is aan de praat geraakt met een potentiële koper en beide partijen willen weten of de neuzen dezelfde kant op staan.

Wat staat er dan in een LOI?

In een LOI beschrijven de koper en de verkoper in algemene termen wat zij van plan zijn met elkaar af te spreken. Dit spoort de partijen aan om in deze fase al concreet te worden over belangrijke onderwerpen. Dit vormt de basis waarop de koper en verkoper een definitieve transactie hopen te kunnen sluiten.

Eén van die belangrijke onderwerpen is bijvoorbeeld de koopprijs.  Voor de koper van het bedrijf is het van belang dat de prijs in de LOI indicatief is. Het due diligence onderzoek dat later in het proces wordt uitgevoerd (over dit onderwerp later meer) kan er namelijk voor zorgen dat het voorstel wordt aangepast. Voor de verkoper is het opnemen van een verkoopprijs ook belangrijk zodat hij in ieder geval weet wat voor bedrag de koper (op dat moment) denkt aan te bieden.

De koper is het liefst de enige partij waarmee de verkoper in gesprek is. Hij heeft er belang bij om exclusiviteit af te spreken. Een LOI bevat daarom vaak een artikel dat deze exclusiviteit regelt.  Omdat een verkoper  tijdens het onderhandelingsproces veel gevoelige en vertrouwelijke informatie over zijn onderneming verstrekt bevat de LOI ook afspraken over de geheimhouding van bepaalde informatie.

In de LOI worden verder procesafspraken en tijdlijnen opgenomen, zodat de koper en de verkoper weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Daarnaast is het verstandig om afspraken te maken over het afbreken van onderhandelingen. Bijvoorbeeld, zonder duidelijke afspraken over de gemaakte kosten kan het afbreken van onderhandelingen soms leiden tot een kosten- of schadevergoeding.

Hulp bij een bedrijfsovername

Met een LOI, MOU of HoA kunnen koper en verkoper het onderhandelingsproces met elkaar afstemmen. Partijen proberen hiermee te voorkomen dat er discussie ontstaat. Het is daarom van belang dat een LOI goed aansluit om de bedrijfssituatie en het onderwerp waarover partijen willen onderhandelen. Dit maakt het opstellen van een Intentieverklaring vaak maatwerk. Wij kunnen het hele proces begeleiden en helpen met opstellen van een LOI op maat.

Ook interessant