DGA salaris

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft veel zeggenschap over zijn vennootschap. Zonder nadere regels kan hij zelf de hoogte van zijn salaris bepalen. Dat betekent dat hij er ook voor kan kiezen om zichzelf geen salaris te betalen. In plaats daarvan zou hij zichzelf kunnen belonen door dividend uit te keren. Over dividend hoeft hij minder belasting te betalen dan over het uitkeren van loon. Een voordeel voor de DGA dus! Maar met de belasting (loon- en premieheffing) over loon wordt bijvoorbeeld de AOW uitkering gefinancierd. Iets waar ook de DGA later gebruik van maakt. De wetgever vindt dat ook de DGA zijn steentje moet bijdragen. Vandaar dat de DGA een fictief loon (gebruikelijk loon) in aanmerking moet nemen. Op deze manier betaalt ook de DGA loon- en premieheffing.

In deze blog lees je hoe het DGA salaris (berekend via gebruikelijk loon) wordt bepaald en wat de hoogte kan beïnvloeden.

Fiscalist en financieel adviseur
maandag 6 december 2021
DGA salaris

Wanneer ben ik verplicht gebruikelijk loon in aanmerking te nemen?

Je bent alleen verplicht om gebruikelijk loon in aanmerking te nemen als je arbeid verricht voor de vennootschap (of een dochter daarvan) waarin jij of je partner een aanmerkelijk belang hebt. Een aanmerkelijk belang bezit je indien jij (of je partner) 5% of meer van de aandelen in de vennootschap bezit. Daarnaast moet je arbeid verrichten voor de vennootschap. Hiervoor is het niet nodig dat er op papier een dienstbetrekking is. Ook het zijn van directeur of bestuurder is niet nodig. Verricht je geen enkele arbeid voor de (dochter van) de vennootschap, dan hoef je geen gebruikelijk loon in aanmerking te nemen.

Hoogte DGA salaris 2022

Verricht je dus arbeid voor de vennootschap, dan wil de wetgever dat jij minimaal een bepaald bedrag als loon aanmerkt: het gebruikelijk loon. Dit is een fictief bedrag. Je hoeft dit niet daadwerkelijk uit te keren. Artikel 12a Wet op de loonbelasting 1964 bepaalt dat het salaris van de DGA ten minste moet zijn, het hoogste van de volgende bedragen:

a) 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
b) het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het (met het lichaam verbonden) lichaam;
c) €48.000.

In principe is het gebruikelijk loon het hoogste bedrag van a, b of c. Is het bedrag onder a echter lager dan het bedrag onder b? Dan mag je, mits dat hoger is dan €48.000, het bedrag van sub a nemen. Je hoeft ook niet het hoogste bedrag te nemen indien het loon (100%) uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan €48.000. Dan mag je 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking als gebruikelijk loon nemen.
Dit zijn twee uitzonderingen waarbij niet het hoogste bedrag het gebruikelijk loon is.

Verlaging of geen gebruikelijk loon

In een aantal situaties kan het gebruikelijk loon toch lager zijn dan in de vorige paragraaf aangegeven of zelfs helemaal achterwege blijven.

  • Wordt er helemaal geen arbeid verricht voor de vennootschap? Dan hoeft geen gebruikelijk loon in aanmerking te worden genomen;
  • Ben je een start-up en in het bezit van een S&O-verklaring? Dan bedraagt het gebruikelijk loon het wettelijk minimum loon of als het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dat laatste;
  • Een startende onderneming die niet aan de voorwaarden van een start-up voldoet mag toch een lager gebruikelijk loon in aanmerking nemen dat gebruikelijk is. Dit geldt ook als je door het opstarten van de onderneming niet genoeg liquide middelen hebt om loon het gebruikelijk loon te betalen;
  • Lijdt de onderneming verlies en komt daarmee de continuïteit in gevaar? Dan mag het loon op een lager bedrag worden vastgesteld. Dit kan niet als sprake is van incidenteel verlies of als de onderneming nog steeds de rekeningen kan betalen;
  • Heb je door de coronacrisis te maken met een omzetdaling? Het gebruikelijk loon voor de jaren 2020 en 2021 wordt dan verlaagd. Je moet wel aan de (extra) voorwaarden voldoen.

Waar moet ik nog meer op letten bij gebruikelijk loon?

Werkt de DGA in deeltijd voor de vennootschap? Dan mogen de bedragen niet evenredig worden verlaagd. Om het gebruikelijk loon van een in deeltijd werkende DGA te bepalen kijk je bijvoorbeeld naar wat iemand in een vergelijkbare dienstbetrekking verdient.

Is de uitkomst dat het gebruikelijk loon per kalenderjaar lager dan €5.000? Dan kan het gebruikelijk loon achterwege blijven. Betaal je wel gewoon loon? Dan is dat wel belast. Ook als dit hoger is dan eerder genoemde bedragen.

Tip

De belastingdienst zal niet zo maar goedkeuren dat je een lager of geen gebruikelijk loon hanteert. Het is daarom verstandig om vooraf met de Belastingdienst te overleggen. Zo voorkom je boetes.

Wil je jouw gebruikelijk loon afstemmen met de Belastingdienst? Of heb je een boete gekregen omdat de Belastingdienst het niet eens is met het gebruikelijk loon dat jij hebt gehanteerd? Wij helpen je hiermee! Neem gerust contact op met mij of een van mijn collega’s.

Charlotte Eveleens

Fiscalist en financieel adviseur

Ook interessant