DGA’S let op: Wijziging regeling gebruikelijk loon!

Fiscalist en financieel adviseur
donderdag 4 juni 2015

De regels voor het gebruikelijk loon worden per 1 januari 2015 aangescherpt, indien de Eerste Kamer met de wetsvoorstellen instemt. Deze zal voor de meeste DGA’s een verplichte salarisverhoging inhouden. Fiscaal-jurist Ralf Herbers legt uit hoe het zit.

Het salaris van de DGA is altijd onderwerp van discussie. Aan de ene zijde zal de DGA haarfijn uit kunnen leggen waarom zijn of haar salaris toch echt niet hoger dient te zijn dan € 44.000 en aan de andere zijde de fiscus die deze fiscale optimalisering niet gebruikelijk vindt.

Tot 1 januari 2015 hebben we te maken met de volgende spelregels waaraan het DGA-salaris dient te voldoen. Het gaat om:

– Minimaal € 44.000;

– 70% van het gebruikelijk loon (soortgelijke dienstbetrekking);

– Meer dan de meest verdienende werknemer in de  b.v. of een vennootschap waarin je bv voor ten minste een derde gedeelte belang heeft.

Het is de soortgelijke dienstbetrekking die in de praktijk vaak tot discussie leidt. Want valt de functie van DGA überhaupt te vergelijken? In de nieuwe wetsvoorstellen wordt het speelveld ten gunste van de fiscus verruimt. Per 1 januari 2015 wordt namelijk, ten opzichte van de huidige wetgeving, de soortgelijke dienstbetrekking vervangen door de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Na 1 januari 2015 dient het DGA-salaris minimaal te bedragen:

-€ 44.000

-75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

– Meer dan de meest verdienende werknemer in de  bv of een vennootschap waarin je b.v. voor ten minste een derde gedeelte belang heeft.

Een soortgelijke dienstbetrekking kan ontbreken, maar een meest vergelijkbare dienstbetrekking bestaat altijd. Hierdoor creëert de overheid meer speelruimte voor zichzelf om het loon vast te kunnen stellen. Daarnaast is de verhoging van 70% naar 75% een wijziging waardoor het salaris van de DGA in 2015 omhoog moet. Een hoger salaris is in principe nadelig voor de DGA, omdat over het hogere loon meer belasting moet worden betaald dan wanneer dit als dividend zou worden uitgekeerd. Toch kan een hoger salaris juist voor de DGA ook een uitkomst bieden.

Is je gebruikelijk loon al hoger dan € 44.000 en heb je hierover afspraken gemaakt met de fiscus, dan vervalt deze afspraak per 1 januari 2015. De overheid stelt voor dat het salaris 2015 75/70 moet zijn van het salaris in 2014. Het is niet onwaarschijnlijk dat het doelmatigheidspercentage in de toekomst naar 90% zal stijgen. De ‘75/70’ goedkeuring loopt totdat de fiscus zich bij u meldt of tot het moment waarop de afspraak met de fiscus verloopt.

Door de combinatie van de al bestaande toetsen voor het doen van dividenduitkeringen, wijzigingen omtrent het pensioen van de DGA en de wetsvoorstellen inzake het gebruikelijk loon is dit het moment om de hoogte van uw DGA-salaris kritisch te benaderen. Ralf Herbers helpt je daar graag bij en is vrijblijvend te bereiken.

Ralf Herbers

Fiscalist en financieel adviseur

Ook interessant