Dobbelen: Wie het hoogste gooit

Disclaimer: dit is een greep uit de landelijke jurisprudentie. Het betreft geen casus van REIN.

Opmerkelijke zaken uit de eerste helft van 2022

Een man en een vrouw gaan scheiden. Zij komen er samen niet uit en leggen allerlei twistpunten voor aan de rechter. Een van deze twistpunten is: wie krijgt de inboedel (de spullen)?

De man vindt namelijk dat als de vrouw de inboedel van de woning in Nederland krijgt, en hij de inboedel van de woning in Spanje, zoals zij heeft voorgesteld, de vrouw meer krijgt dan hij. En dat is niet eerlijk.

De rechter komt met een erg praktische oplossing:

Omdat partijen er kennelijk niet in zijn geslaagd om de inboedel naar tevredenheid in overleg te verdelen, zal de rechtbank de wijze van verdeling bepalen. Die houdt in dat partijen gezamenlijk van beide woningen een inboedellijst moeten opstellen en dat zij om en om een goed mogen kiezen totdat alles is verdeeld, waarbij voorafgaand aan het kiezen moet worden gedobbeld. Degene die het hoogste gooit, mag als eerste een goed kiezen.

Lees hier de uitspraak.

Ook interessant