Een duurovereenkomst: wat is het en hoe zeg je op?

Ondernemers werken vaak langdurig samen met hun klanten of leveranciers. Denk bijvoorbeeld aan een distributeur die jarenlang namens dezelfde leverancier producten verkoopt aan haar klanten. Wij krijgen vaak vragen over of een langdurige overeenkomst voor onbepaalde tijd – de duurovereenkomst – opgezegd kan worden. In deze blog leg ik uit hoe dat zit.

Advocaat
dinsdag 5 juli 2022
Advocaat
dinsdag 5 juli 2022
Man werkt in warenhuis.
Bron: freepik.com

Wat is een duurovereenkomst?

Een duurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de partijen zich hebben verbonden om over en weer prestaties te verrichten. Deze prestaties moeten regelmatig terugkeren, opeenvolgend zijn of voortdurend zijn. Een duurovereenkomst kan worden gesloten voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd.

Ook een serie aan losse (of zelfs mondelinge) overeenkomsten kan een duurovereenkomst zijn. Of er sprake is van een dergelijke overeenkomst, hangt af van verschillende omstandigheden. Voorbeelden van deze omstandigheden zijn: de duur van de relatie en de exclusiviteit van de samenwerking. Ook het vertrouwen dat een partij redelijkerwijs mocht hebben dat zij zou worden ingeschakeld voor een klus, speelt een rol. Tot slot de bedoeling van partijen om een langdurige relatie met elkaar te onderhouden.

Hoe eindigt een duurovereenkomst?

Een duurovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Als de overeenkomst voor een bepaalde tijd is gesloten, eindigt de overeenkomst wanneer de afgesproken tijd is verstreken. Een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd moet worden opgezegd.

Hoe zeg je een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd op?

Als er sprake is van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd, en jullie geen afspraken hebben gemaakt over de opzegging van die overeenkomst, dan wordt de opzegging geregeld door de redelijkheid en billijkheid. Dit noemt men de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een duurovereenkomst in principe opzegbaar is. Dit geldt ook wanneer er in het contract geen opzeggingsmogelijkheid staat. Wel kunnen er in bepaalde situaties op grond van de redelijkheid en billijkheid eisen worden gesteld aan de opzegging. Deze eisen zijn als volgt:

  1. Opzegging is slechts mogelijk indien daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat;
  2. Er moet een opzegtermijn in acht worden genomen;
  3. De opzegging moet gepaard gaan met het aanbod tot betaling van een schadevergoeding.

Wat een goede (zwaarwegende) grond voor opzegging is, hoe lang de opzegtermijn is en of (en hoeveel) schadevergoeding betaald moet worden, is allemaal afhankelijk van de specifieke situatie.

Tot slot

Het is dus altijd mogelijk om een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd (zonder contractuele opzeggingsmogelijkheid) te beëindigen. Je moet hier wel voorzichtig mee zijn. Zo’n opzegging is namelijk wel aan een aantal regels gebonden.

Wil jij meer weten over het opzeggen van een overeenkomst? Of heb je een andere vraag? Neem dan gerust contact met mij op.

Ook interessant