Beschikking fiscale eenheid btw – meer risico dan voordeel?

Door een beschikking van de inspecteur was vroeger met zekerheid te zeggen dat er sprake was van een fiscale eenheid btw. Het hof ’s-Hertogenbosch nam recentelijk een merkwaardige beslissing. In deze blog leg ik uit waarom de beschikking mogelijk zijn beste tijd heeft gehad.

Fiscalist en financieel adviseur
dinsdag 15 oktober 2019
beschikking fiscale eenheid btw

Fiscale eenheid btw

In een concern met meerdere entiteiten hoeft onderling meestal geen btw in rekening te worden gebracht. Dat hoeft niet indien er sprake is van een fiscale eenheid btw. Deze fiscale eenheid bestaat van rechtswege, dat wil zeggen: automatisch indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Als eerste moeten alle entiteiten als ondernemer voor de btw kwalificeren. Als dat het geval is, moeten ze ook nog voldoen aan de drie verwevenheidsvereisten: in financieel, organisatorisch en economisch opzicht moeten de entiteiten verweven zijn. Deze criteria zijn deels uitgekristalliseerd in de rechtspraak.

De beschikking fiscale eenheid btw

Niet in elke situatie is met zekerheid te zeggen dat er sprake is van een fiscale eenheid btw. Om zekerheid te verkrijgen, kan je daarom aan een inspecteur vragen een beschikking fiscale eenheid btw op te leggen. Zo’n verzoek kan door één van de onderdelen van het concern worden ingediend. Toch blijkt uit een recente uitspraak dat zo’n beschikking weinig zekerheid geeft.

De uitspraak van het Hof 

In de zaak die voorlag aan het hof ’s-Hertogenbosch was sprake van een ziekenhuis. Het ziekenhuis had 51% van de aandelen in een B.V. in eigendom. Deze B.V. werd gebruikt voor het verlenen van facilitaire diensten, voornamelijk aan het ziekenhuis. Het ziekenhuis verzocht de inspecteur om een beschikking fiscale eenheid btw. De inspecteur gaf deze beschikking af.

Een aantal jaren later besloot de inspecteur de samenwerking tussen het ziekenhuis, de B.V. en andere gelieerde partijen te onderzoeken en vroeg informatie op. De inspecteur nam vervolgens het standpunt in dat de fiscale eenheid btw nooit kon hebben bestaan en legde een naheffingsaanslag op. Deze zaak kwam uiteindelijk voor bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Het hof oordeelde dat de naheffingsaanslag terecht was opgelegd. Volgens het hof kon het ziekenhuis geen vertrouwen ontlenen aan de onterecht afgegeven beschikking. De enige zekerheid van deze beschikking is dus dat de entiteiten die deel uitmaken van de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld voor de verschuldigde omzetbelasting (van het ziekenhuis of de fiscale eenheid).

Gevolg van het arrest

De kracht van de beschikking fiscale eenheid btw kan eigenlijk alleen maar negatief uitpakken voor de ondernemer wanneer deze hier geen vertrouwen aan kan ontlenen. Er is dan wel sprake van eventuele lasten (hoofdelijke aansprakelijkheid), maar de lusten (zekerheid) zijn weggevallen. Het aanvragen van een beschikking fiscale eenheid btw heeft dan weinig nut meer voor de ondernemers. Wordt ongetwijfeld vervolgd bij de Hoge Raad.

Hulp nodig?

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Stel ze gerust aan Rob Beukema via Beukema@rein.nl of bel naar 0592 – 345 188!

Rob Beukema

Fiscalist en financieel adviseur

Ook interessant