“Graag 10 minuten eerder aanwezig zijn”

Mag een werkgever jou verplichten om eerder aanwezig te zijn op je werk?

Op 8 april 2022 is een uitspraak van de rechtbank Den Haag gepubliceerd, waarin nogmaals wordt bevestigd dat wanneer een werkgever van een werknemer eist dat een werknemer eerder aanwezig is dan het begin van de diensttijd, dit als arbeidstijd moet worden beschouwd waarover loon verschuldigd is. 

Advocaat
dinsdag 12 april 2022
eerder aanwezig op werk

Eerder aanwezig op werk

Een callcenter eiste van haar werknemer dat hij 10 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig was, om ervoor te zorgen dat de medewerker ook meteen bij aanvang van de dienst in staat was telefoontjes aan te nemen. De medewerker diende namelijk eerst op 9 programma’s in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord, voordat een klant geholpen zou kunnen worden. De rechtbank beschouwd dit dan ook als arbeidstijd en over die 10 minuten dient salaris te worden voldaan. 

Wel of geen recht op salaris?

Deze uitspraak is in lijn met eerdere uitspraken van kantonrechters. Of een werknemer recht heeft op salaris wanneer een werkgever verwacht dat een werknemer eerder aanwezig is of iets langer na een dienst blijft, is afhankelijk van de vraag of deze aanwezigheid door de werkgever wordt opgedragen en of de aanwezigheid essentieel is. Daarbij behoeven er niet daadwerkelijk werkzaamheden te worden verricht, zoals in het geval van de callcenter medewerker. Ook wanneer een werkgever uit veiligheidsoverweging van werknemers eist dat zij na afloop van de dienst blijven wachten totdat iedereen kan vertrekken, wordt deze wachttijd als arbeidstijd aangemerkt en is er salaris verschuldigd. Wanneer werknemers dit doen uit collegialiteit en de werkgever hier geen instructie over geeft, is er geen recht op salaris. Er moet dus altijd goed gekeken worden naar de instructie die de werkgever heeft afgegeven. 

Ben jij een werkgever of werknemer en wil je weten wat jouw rechten en plichten zijn? Neem contact op met onze arbeidsrecht advocaat Liset Sandberg.

Ook interessant