Handelsnaam versus merk: verschillen

Een handelsnaam enerzijds en een merk anderzijds worden vaak verward. Toch zijn er wel degelijk belangrijke verschillen. Zo biedt een merkrecht betere bescherming dan een handelsnaamrecht. In dit artikel leg ik dat uit.

Advocaat & curator
donderdag 14 mei 2020
Verschil tussen een handelsnaam en een merk

Wat is een handelsnaam?

De handelsnaam van je onderneming heeft betrekking op de naam waaronder je handel drijft. Klinkt logisch toch? Je naam mag en kan van alles zijn; een fantasienaam, een beschrijvende naam of een familienaam. De handelsnaam mag alleen niet misleidend zijn of verwarring wekken.

Een handelsnaam hoef je niet te registreren. Het enkele gebruik van een handelsnaam is voldoende om er een recht op te hebben. Als je je handel eenmaal onder die naam drijft, dan heb je er een recht op.

Waartegen beschermt een handelsnaamrecht?

Een oudere handelsnaam gaat voor een jongere handelsnaam. Registratie van je handelsnaam bij de KvK is daarom een goede manier, hoewel niet verplicht, om aan te tonen dat jij je handelsnaam al eerder dreef. Zelfs als je naam beschrijvend is, bijvoorbeeld Parfumwebwinkel, en je gebruikt de naam in het economisch verkeer voor je onderneming dan heb je er een intellectueel eigendomsrecht op, te weten een handelsnaamrecht.

Een handelsnaamrecht biedt bescherming voor jouw branche en voor jouw regio. Men kan zich dus beroepen op bescherming wanneer in hetzelfde dorp een Sally Malone-kapsalon is gevestigd en (later) een Sally Malone-bordeel.

Inbreuk op handelsnaam?

Gebruikt iemand jouw handelsnaam? De eerste stap is dan om de inbreukmaker te verzoeken het gebruik te staken. Dit kan door middel van een juridische brief. Bovendien kun je voor de handelsnaam een merkrecht aanvragen. Hierdoor krijg je betere bescherming.

Wat is een merk?

Een merkrecht alstublieft! Merken dienen onder meer ter onderscheiding van de waren en/of diensten van je onderneming. Een merkrecht heb je niet zomaar. Je zult een merk moeten laten registreren, bij voorkeur na advies van een gespecialiseerde jurist en je vervolgens laten bijstaan door een merkgemachtigde.

Een merkrecht beschermt beter dan een handelsnaamrecht

Het merkenrecht geeft je, na registratie bij het Benelux- Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), anders dan een handelsnaam, bescherming buiten je branche en regio. Je zou dus kunnen zeggen dat een (jonger) merk sterker is dan een (oudere) handelsnaam en in veel gevallen is dat ook zo.

Een merk beschermt tegen verwarring. Ook als een woordmerk door een derde anders wordt geschreven maar hetzelfde klinkt, kan er sprake zijn van een inbreuk!

Hulp nodig?

Heb je vragen over of wil je meer informatie over de handelsnaam, een merkrecht of een inbreuk op een van deze twee rechten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Ook interessant