Help! Ik heb betaald aan de curator!

Advocaat & curator
woensdag 30 september 2015

Het komt wel eens voor dat men een betaling doet en deze per ongeluk terecht komt bij iemand anders dan waarvoor de betaling bedoeld was. Dat is vervelend. In deze gevallen kun je meestal op grond van onverschuldigde betaling je geld terugvorderen. Wanneer degene aan wie je hebt betaald failliet is, is het lastiger je geld terug te krijgen. Advocaat Jeroen Sprangers legt uit.

Betalingen na datum faillissement

De hoofdregel luidt dat de curator betalingen na datum van het faillissement op rekening van failliet niet zonder meer hoeft terug te storten! De curator in het faillissement zal zich op het standpunt stellen dat volgens de wet alles wat tijdens faillissement binnenkomt op de rekening van de failliet, behoort tot de boedel van failliet, dus ook een onverschuldigde betaling.

Is er sprake van een onmiskenbare vergissing?

Soms komt het voor dat de curator het per ongeluk betaalde geld wel direct terug moet storten. Dit is het geval wanneer de curator te maken krijgt met een onmiskenbare vergissing. Volgens de Hoge Raad is er sprake van een onmiskenbare vergissing, indien er geen reden bestaat of heeft bestaan tussen de betaler en ontvanger, die aanleiding gaf te veronderstellen dat er wel een reden aanwezig was voor de betaling. Bestaat/bestond er toch een rechtsverhouding (reden)? Dan is er alleen sprake van een onmiskenbare vergissing indien het overduidelijk is dat deze rechtsverhouding geen grond kón opleveren voor de betaling.

In de praktijk betekent het voorgaande dat klanten die moeten betalen aan bijvoorbeeld de nieuwe (doorgestarte) onderneming, voorheen klant waren van failliet en vervolgens ook betalen aan failliet, niet zonder meer het bedrag teruggestort krijgen van de curator. Is er geen sprake van een onmiskenbare vergissing, dan krijg je als betaler een vordering in het faillissement(concurrente boedelvordering). Daarnaast heb je niet bevrijdend betaald en kan degene aan wie je had moeten betalen nogmaals betaling vorderen.

Let dus goed op wanneer je aan de doorgestarte onderneming betaalt!

Heb je vragen over een onverschuldigde betaling in een faillissementssituatie neem dan vrijblijvend contact op met Jeroen Sprangers. 

Ook interessant