Het belang van algemene voorwaarden

Als ondernemer loop je het risico dat je door anderen op allerlei manieren aansprakelijk wordt gesteld voor schade. Het risico daarop kun je aanzienlijk verkleinen door de boel goed op orde te hebben. Een goede verzekering helpt, maar is niet afdoende. 

Advocaat
dinsdag 4 juli 2017
contractrecht

Claim op grond van contractbreuk

Er zijn allerlei vormen van aansprakelijkheid. Een van de meest voorkomende claims tegen ondernemers is die op grond van contractbreuk. Dat is dus wanneer een ondernemer zijn contract niet naleeft. Denk aan een onderaannemer die een boete krijgt van de hoofdaannemer, omdat het werk niet op tijd af is. Of de ICT-leverancier die aansprakelijk wordt gesteld, omdat de geleverde software niet goed bleek te zijn en het bedrijf van de afnemer dagenlang stil heeft gelegd.

Voorkom claims met de juiste algemene voorwaarden

Dit soort claims kun je het beste afweren door het afsluiten van goede contracten. En dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Wanneer je een goed set algemene voorwaarden hebt (met een deugdelijke aansprakelijkheidsuitsluiting) die je op de juiste manier gebruikt, ondervang je al een groot aantal claims. Veel ondernemers hebben wel algemene voorwaarden, maar gebruiken deze niet op de juiste manier. De wederpartij kan ze dan eenvoudig van tafel vegen. Ook zie ik vaak dat de bepalingen verouderd en daardoor vaak niet meer geldig zijn.

Verzekering als vangnet voor algemene voorwaarden

Het uitsluiten van aansprakelijkheid in je contract (algemene voorwaarden) werkt niet altijd. Het kan zijn dat de rechter daar doorheen prikt. In zo’n geval is het goed om een goede verzekering afgesloten te hebben als vangnet. Goed om te weten is dat de verzekeraar een scherpere polis aan kan bieden wanneer je je contracten en algemene voorwaarden goed op orde hebt.

Met goede contracten en algemene voorwaarden die je op de juiste manier toepast en een goede verzekering, kun je het risico op succesvolle claims enorm naar beneden brengen.

Ben je benieuwd of jij dit voldoende hebt afgedekt? Bel gerust met Auke.

Ook interessant