HET ‘REDDEN’ VAN EEN ONDERNEMING DOOR PRE–PACK

Steeds vaker verschijnen de termen ‘pre-pack’ en stille bewindvoerder in het nieuws. Een stille bewindvoerder werd ondermeer ingezet voorafgaand aan de faillissementen van De Schoenenreus en De Harense Smid, Marlies Dekkers, het Ruwaard van Putten Ziekenhuis en Prime Champ Productions. Advocaat en curator Jeroen Sprangers legt uit waarom een pre-pack een interessante optie kan zijn wanneer een bedrijf op een faillissement afstevent.

Wanneer de schulden van een bedrijf te hoog oplopen, zijn er verschillende mogelijkheden om een bedrijf te redden. Om een faillissement te voorkomen, kan men proberen om het bedrijf te saneren. Daar hoort vaak bij dat er een akkoord wordt gesloten met de schuldeisers om een deel van de schulden weg te werken. Dit lukt niet altijd, omdat de schuldeisers niet verplicht zijn om akkoord te gaan met het voorstel van de noodlijdende ondernemer.

 

Is er geen redden meer aan, dan volgt een faillissement. Wanneer een bedrijf failliet wordt verklaard wordt er door de rechtbank een curator aangesteld. Deze curator heeft onder meer de taak om de aanwezige activa te verkopen en een zo hoog mogelijke opbrengst tot stand te laten komen. Deze opbrengst wordt gebruikt om de schulden zoveel als mogelijk te voldoen. Het komt regelmatig voor dat de onderneming wordt doorgestart. De activa of aandelen van de onderneming worden dan tegen betaling van een koopsom overgedragen aan een de kopende partij. Wanneer een doorstart niet mogelijk is, gaan de goederen de veiling op. Probleem is dat het veilen van goederen vaak niet heel veel oplevert.

 

Regelmatig is van tevoren duidelijk dat een doorstart een serieuze optie is. In dat geval is het benoemen van een stille bewindvoerder een interessante mogelijkheid. Om een doorstart succesvol te laten zijn is snelheid van groot belang. Klanten en leveranciers zullen de onderneming verlaten indien er niet snel duidelijkheid komt over het eventuele voortbestaan van de onderneming.

 

Bij een ‘pre-pack’ verzoekt de onderneming de rechtbank aan te geven wie als curator en rechter-commissaris zouden worden benoemd indien de onderneming haar faillissement zou aanvragen. Dit verzoek dient op tijd te worden aangevraagd en is alleen zinvol als de onderneming op zichzelf levensvatbaar is en er nog voldoende financiering beschikbaar is om de ondernemingsactiviteiten voort te zetten. Na benoeming maakt de stille bewindvoerder afspraken met de ondernemer over zijn rol. Vervolgens bereidt hij met de onderneming achter de schermen een doorstart voor. Vaak duurt de stille bewindvoering niet langer dan enkele weken. Nadat de rechtbank vervolgens het faillissement heeft uitgesproken, kan de activaovereenkomst die tijdens periode van de stille bewindvoering is voorbereid, door de curator worden gesloten en uitgevoerd. De ondernemingsactiviteiten kunnen vervolgens door de koper van de activa worden voortgezet. De curator houdt echter de vrijheid om de voorbereide doorstart niet door te laten gaan.

 

‘Pre-pack’ is nog niet in de wet geregeld, maar wordt al wel door sommige rechtbanken toegepast. Op dit moment is er een wetsvoorstel aanhangig om de ‘pre-pack’ in de wet te verwerken.

 

Er zitten nog wel wat haken en ogen aan de ‘pre-pack’, maar in sommige gevallen kan het de beste manier zijn om de gezonde bedrijfsonderdelen met een deel van het personeel door te starten zonder onnodig tijd- en waardeverlies. Bel of mail gerust met Jeroen Sprangers om de mogelijkheden te bespreken (0592 345 188 of sprangers@rein.nl).

Ook interessant