Incoterms 2020: hoe werkt het en waar moet je op letten?

Per 1 januari 2020 gelden er nieuwe Incoterms. ‘Incoterms’ is een korte aanduiding voor internationale voorwaarden die gelden op commerciëel gebied. De voorwaarden bepalen regels die gelden tussen koper en verkoper bij internationaal transport. De incoterms (ook wel International Commercial Terms) zijn opgesteld door de internationale Kamer van Koophandel in Parijs (ICC). Als advocaat die zich bezig houdt met contracten, leg ik je graag uit wat de Incoterms inhouden en waar je op moet letten.

Advocaat
donderdag 10 oktober 2019

Wat staat er in de incoterms?

Incoterms zijn standaardbepalingen. Ze regelen onder andere het moment waarop iemand eigenaar wordt. Ook regelen ze het risico en de kosten van transport en verzekering in (internationale) handel.

De betekenis van Incoterms

Je vindt de Incoterms in het door de ICC uitgegeven boek. Hierin is voor elke bepaling helder is beschreven wat die bepaling inhoudt.

De term Ex Works betekent bijvoorbeeld: Af fabriek. Oftewel de koper haalt de gekochte zaak af, of laat die afhalen door een door hem ingeschakelde vervoerder. Het risico voor die zaak gaat over zodra de zaak de fabriek van de verkoper verlaat. De koper draagt dus niet alleen zorg voor vervoer, maar ook voor eventueel verschuldigde heffingen en invoerrechten.

Dat laatste is niet het geval wanneer de verkoper ddp (delivered duty paid) levert aan de koper. In dat geval levert de verkoper op een door de koper aangegeven plaats. De verkoper zorgt voor transport en verzekering. Ook draagt hij zorg voor de betaling van alle heffingen en invoerrechten.

Kies de juiste Incoterm en handel hier ook naar!

Let er op dat je de juiste Incoterm kiest. Let er daarnaast op dat de gevolgen voor het kiezen van die term voor iedereen duidelijk moet zijn. Naar de Incoterm moet ook echt worden gehandeld.

Het komt vaak voor dat de verkoper zegt dat hij Ex Works levert, maar ondertussen wel het transport regelt en de kosten daarvan in rekening brengt aan de afnemer. Wat gebeurt er dan als de verkochte zaken tijdens het transport beschadigen? Wie zorgt bovendien voor de verzekering?

Problemen ontstaan dan wanneer het transport niet goed afloopt. Als er geen verzekering is afgesloten, gelden waarschijnlijk de normale vervoersvoorwaarden met de vervoerder. In deze voorwaarden staat vaak dat de vervoerder een klein bedrag per kilo betaalt als dingen tijdens het transport beschadigen. Bij een vrachtwagen vol high-end laptops, krijg je dan een vervelende discussie over de vraag voor wie het risico is.

Bij levering Ex Works moet transport naar de koper en een afgesloten verzekering, dus ook echt worden geregeld door of voor rekening van de koper.

Hulp nodig met het kiezen van de juiste Incoterms?

Mochten er twijfels zijn over de toepassing van de juiste Incoterms, bel of mail mij dan gerust. Ik help je gemakkelijk verder met praktisch advies.

Ook interessant