Juridische aspecten webshop

Webshops zijn populair omdat de online verkopen al jaren in de lift zitten. Er komt veel kijken bij het opstarten van je eigen webshop. Je assortiment samenstellen, producten inkopen, een webshop laten bouwen, een voorraadsysteem, de marketing en ga zo maar door. Maar wat niet vergeten moet worden, zijn de juridisch aspecten die betrekking hebben op jouw webshop. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan de privacy rechten van jouw klanten en natuurlijk de algemene voorwaarden.

Advocaat
maandag 20 september 2021
juridische aspecten webshop


Wat zijn algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn niets meer dan één document waarin wordt uitgelegd wat de spelregels zijn die gelden voor het sluiten van overeenkomsten. Wanneer een klant bijvoorbeeld in jouw website een bestelling plaatst, komt een overeenkomst tussen jou en de klant tot stand. Op die overeenkomst zijn dan de algemene voorwaarden van toepassing, mits deze op de juiste manier aan de klant ter hand zijn gesteld.

Waarom zou ik algemene voorwaarden laten opstellen?

Wanneer je als ondernemer algemene voorwaarden laat opstellen is het meteen duidelijk welke rechten en plichten jij en ook jouw klanten hebben. Hoe zit het bijvoorbeeld met de garantie, betaling of de aansprakelijkheid? Allemaal bepalingen die je opneemt in de algemene voorwaarden. Wanneer alles goed duidelijk is voor beide partijen, kan dit namelijk een hoop gedoe schelen wanneer een probleem zich voordoet. Algemene voorwaarden kunnen jouw risico’s als ondernemer verkleinen en voor jouw klanten is het fijn dat ze door de algemene voorwaarden van te voren weten waar ze aan toe zijn.

 

Wat moet er allemaal in de algemene voorwaarden worden opgenomen?

Ten eerste is het belangrijk om de algemene voorwaarden toe te spitsen op jouw onderneming. Ziet jouw onderneming meer op dienstverlening of is het echt een webshop? Zijn jouw afnemers consumenten of bedrijven? Allemaal punten die van belang zijn om een goede set algemene voorwaarden op te (laten) stellen. Als de algemene voorwaarden echt toegespitst zijn op jouw onderneming, wordt jouw onderneming optimaal juridisch beschermd.

In de algemene voorwaarden staan onder andere de volgende bepalingen:

  • Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
  • Levertijd;
  • Bedenktijd;
  • Betaling;
  • Garantie;
  • Overmacht; en
  • Aansprakelijkheid.

Dit zijn enkele standaardbepalingen die terug te vinden zijn in de overeenkomst. Toch is het ook verstandig, afhankelijk van jouw onderneming, om extra bepalingen in de algemene voorwaarden op te nemen. Zoals hiervoor al aangegeven is het namelijk verstandig om jouw algemene voorwaarden toe te spitsen op jouw eigen onderneming.

Heb je al een set algemene voorwaarden?

Wat fijn dat je al een set algemene voorwaarden in huis hebt. Maar weet je zeker dat deze goed zijn voor jouw onderneming? Heb je de voorwaarden van internet geplukt of heb je ze zelf opgesteld? Laat bij twijfel de algemene voorwaarden altijd controleren door een jurist. Ook na die tijd is het fijn om de algemene voorwaarden eens in de zoveel tijd te laten controleren om te kijken of alles nog up-to-date is.


Privacy 

Een veel vergeten aspect wanneer je net begint met jouw webshop zijn de privacyrechten van jouw klanten. Webshops vergeten vaak dat zij veel persoonsgegevens van hun klanten verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan adresgegevens voor de levering van een product, e-mailadressen en telefoonnummers om de klant op de hoogte te houden en natuurlijk financiële gegevens om een betaling te laten verrichten. Persoonsgegevens die dus bij klanten worden verzameld en door jou als ondernemer ergens worden opgeslagen. Wanneer deze persoonsgegevens worden verzameld en bewaard, moet jij als ondernemer voldoen aan de privacywetgeving. Maar waar moet je als onderneming eigenlijk aan voldoen en op letten? Hieronder enkele voorbeelden.

Privacy- en cookieverklaring

Het is vanuit de AVG verplicht om jouw klanten te informeren over de verwerking van hun gegevens en welke rechten en plichten zij hebben met betrekking tot deze verwerkingen. Het informeren van jouw klanten kan gemakkelijk via een privacyverklaring. Deze verklaring kan je, net als de algemene voorwaarden, op jouw website plaatsen zodat deze makkelijk te raadplegen is door jouw klanten.

In de privacyverklaring neem je dus verschillende dingen op, zoals de rechten van de klanten omtrent de verwerking van hun gegevens, welke gegevens worden verwerkt en hoe dit wordt gedaan. Daarnaast wordt ook vaak het een en ander vermeld over cookies indien die door jou als ondernemer geplaatst zijn. Ook moet je als ondernemer jouw klanten informeren over het gebruik van deze cookies en dien je zelfs voor sommige cookies toestemming te vragen.

Verwerkersovereenkomsten

Wanneer je derde partijen hebt ingeschakeld om bepaalde (persoons)gegevens voor jou te verwerken, dan dien je met deze partijen een verwerkersovereenkomst sluiten. Denk bijvoorbeeld aan de situaties waarin je nieuwsbrieven laat versturen door een externe partij of de website die wordt gehost door een hostingpartij. In deze gevallen dien je als ondernemer met deze partijen een verwerkersovereenkomsten te sluiten waarin afspraken worden gemaakt over onder andere de wijze en doel van de verwerking, welke beveiligingsmaatregelen de partijen zullen nemen en wat zij doen op het moment van een datalek.

Datalekken

Niet alleen naar buiten toe moet alles goed geregeld en duidelijk zijn. Ook dien je intern alles rondom privacy goed te regelen. Wat doe je bijvoorbeeld bij een datalek? Wanneer moet je een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wanneer meld je dit aan de klant(en) van wie gegevens zijn gelekt of vernietigd? Het moet voor jou als ondernemer duidelijk zijn hoe en wanneer je moet handelen in dergelijke gevallen. Dit kan je in een protocol voor datalekken vastleggen.

Juridische check

Ik snap dat je nu denkt HELP! Naast het feit dat het runnen van een webshop al veel werk is, komen er ook nog een juridische aspecten om de hoek kijken. Om die reden hebben Webba en REIN Advocaten en Adviseurs de handen ineen geslagen. Zie jij door alle (juridische) bomen het bos niet meer? Neem contact op met Esmée en laat een juridische check uitvoeren voor 95 euro.

Ook interessant