Ketenregeling niet zomaar te omzeilen

Advocaat
donderdag 4 juni 2015

Werkgevers opgelet!

Op grond van de huidige ketenregeling is het nog toegestaan om drie arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd (zoals jaarcontracten) te sluiten voor een totaalperiode van drie jaar. Sinds juli 2015 is deze periode verkort tot twee jaar. Recent heeft de Hoge Raad bepaald dat deze ketenregeling niet zomaar kan worden omzeild. Advocaat arbeidsrecht Liset Sandberg legt uit.

In deze zaak had een werknemer drie jaarcontracten gehad. De werkgever besloot vervolgens om de werknemer een vast contract te geven door de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te verlengen. In de arbeidsovereenkomst werd verwezen naar een bijlage, waarin aanvullende afspraken over de duur en beëindiging van de arbeidsovereenkomst waren opgenomen. Deze bijlage betrof een vaststellingsovereenkomst. In deze vaststellingsovereenkomst was opgenomen dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met wederzijds goedvinden zou worden beëindigd met ingang van 1 januari 2012 (zo’n 10 maanden later). Feitelijk kwam deze constructie dus neer op het aangaan van een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

De werknemer vond dat in strijd met de ketenregeling en vocht dit aan bij de rechter. De kantonrechter stelde de werknemer deels in het gelijk, maar het hof in Den Bosch vond de handelswijze van de werkgever wel rechtsgeldig.

De Hoge Raad is het niet eens met het hof in Den Bosch. De vaststellingsovereenkomst kan volgens Hoge Raad niet worden gebruikt om (feitelijk) meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een werknemer aan te gaan dan op grond van de wet is toegestaan. Het is fijn dat de Hoge Raad zijn uitspraak nog heeft gedaan voordat de verkorte ketenregeling in werking treedt, zodat werkgevers weten dat dit trucje in rechte geen stand houdt.

Vragen over dit onderwerp of over de wijzigingen die de Wet Werk en Zekerheid met zich meebrengt? Neem dan vrijblijvend contact op met Liset Sandberg via sandberg@rein.nl of op telefoonnummer 0592-345 188.

Ook interessant