De klachtplicht bij koop: hoe werkt het?

Als je een gebrek ontdekt in iets dat je hebt gekocht, dan moet je daarover op tijd klagen. Dit heet de klachtplicht en is voor koop geregeld in art. 7:23 BW. Bij consumentenkoop kan je niet ten nadele van de consument afwijken van deze bepaling.

Advocaat
vrijdag 14 augustus 2020
Bij koop heeft de koper een klachtplicht

Wat gebeurt er als je niet voldoet aan de klachtplicht?

Als er niet aan de klachtplicht is voldaan, komen alle mogelijke vorderingen die verband houden met het gebrek te vervallen. Dan kun je bijvoorbeeld de koop niet meer ongedaan maken, geen herstel meer eisen of geen schadevergoeding meer vorderen. Het is dus belangrijk dat je op tijd klaagt.

Hoe veel tijd krijg je om te klagen en wanneer begint de termijn te lopen?

Bij consumentenkoop is de klachttermijn twee maanden na de daadwerkelijke ontdekking van het gebrek. Bij niet-consumentenkoop is er geen vaste termijn te geven. In deze gevallen kan het bovendien zo zijn dat de klachttermijn al loopt wanneer het gebrek nog niet is ontdekt. Dat kan namelijk zo zijn in situaties waarin van de koper al wel verwacht mocht worden dat hij onderzoek deed.

Klachtplicht: pas op bij kleine gebreken

In ABN-AMRO/Botersloot overweegt de Hoge Raad dat een koper niet verplicht is om direct over ieder gebrek te klagen. Wel kan men de koper later tegenwerpen dat hij geen nader onderzoek heeft gedaan of laten doen naar het eerdere gebrek. Namelijk wanneer het gebrek van grotere omvang of van andere aard is dan de koper aanvankelijk dacht of de koper een ander gebrek constateert. Of dat in een bepaalde zaak zo is hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval.

Tips bij klachtplicht

Zodra je een gebrek in een gekochte zaak ontdekt, is het verstandig om dit direct te melden bij de verkoper. Daarnaast kun je eventueel met een jurist te overleggen. Ook als je het gebrek voor lief wilt nemen, is het belangrijk om te bedenken dat het ontdekken van dit gebrek mogelijk aanleiding is voor nader onderzoek. Als je geen onderzoek doet en je ontdekt later een groter gebrek die je bij onderzoek had kunnen ontdekken, dan kan je mogelijk rechten verliezen.

Hulp nodig?

Heb je vragen over de klachtplicht of afhandeling van gebreken? Bel of mail mij dan gerust.

Ook interessant