Kwijtschelding aanvragen voor ondernemingen

Als een onderneming failliet dreigt te gaan, kan dit soms voorkomen worden via het aanvragen van een kwijtschelding bij de belastingdienst. Uiteraard geeft de belastingdienst niet zo maar cadeautjes weg. Daarom is kwijtschelding aanvragen een lastig proces. De spelregels voor een kwijtschelding leg ik hieronder kort uit.

Fiscalist en financieel adviseur
donderdag 5 december 2019

Spring snel naar:

Wat is kwijtschelding?

Als de belastingdienst een aanslag kwijtscheldt, doet hij deels afstand van een vordering die hij op een onderneming heeft. De aanslag wordt dus grof gezegd verlaagd. Er blijft dan een natuurlijke verbintenis over: de belastingdienst heeft op papier nog wel een vordering, maar kan de betaling niet meer afdwingen. In de praktijk betekent dit dus dat de onderneming niet hoeft te betalen.

Voor welke belasting kan een onderneming kwijtschelding aanvragen?

Een mogelijkheid tot kwijtschelding geldt voor de onderstaande belastingen:

– de inkomstenbelasting;

– de loonbelasting; en

– de btw.

Welke eisen stelt de belastingdienst aan kwijtschelding voor ondernemingen?

Bij het aanvragen van kwijtschelding let de belastingdienst op de volgende punten:

1. De oorzaak van het niet kunnen voldoen aan betalingsverplichtingen mag niet liggen aan eigen handelen.

Gebeurtenissen die buiten eigen macht liggen, zijn mogelijk een grond voor kwijtschelding. Bijvoorbeeld het geval waarin een afnemer niet betaalt, waardoor je je eigen belastingschuld niet kan voldoen.

2. De onderneming moet levensvatbaar zijn.

De belastingdienst bekijkt de liquiditeitsprognose van de onderneming. Daarmee bepaalt hij of de onderneming na kwijtschelding weer zwarte cijfers kan draaien.

3. Andere schuldeisers van de onderneming moeten akkoord gaan met de sanering van schulden.

Dit is vaak het meeste werk. Elke schuldeiser moet een gedeelte van zijn vordering kwijtschelden. Daarom is onderhandelen over de voorwaarden en de omvang van de kwijtschelding vaak lastig.

4. De hoogte van de uitkering aan de belastingdienst dient te worden bepaald.

Daarbij stelt de belastingdienst harde eisen:

  • De betaling aan de belastingdienst moet allereerst ten minste het dubbele zijn van hetgeen aan andere schuldeisers wordt uitgekeerd;
  • De betaling moet daarnaast zowel absoluut als relatief gezien een substantiële omvang hebben;
  • De uitkering aan de belastingdienst moet bovendien ten minste zo hoog zijn als in geval van faillissement;
  • De betalingen aan de belastingdienst mogen niet worden achtergesteld bij andere schuldeisers; en
  • Aan alle lopende fiscale verplichtingen moet worden voldaan.

Tot slot, moet al het bovenstaande met onderbouwing in een kwijtscheldingsverzoek worden opgestuurd naar de belastingdienst. Daarna begint het onderhandelen.

Wil jij kwijtschelding aanvragen voor jouw onderneming bij de belastingdienst? Kom je er niet uit? Onze adviseurs helpen je graag verder. Neem hier contact op.

Rob Beukema

Fiscalist en financieel adviseur

Ook interessant