10-10-2019

Nieuwe Incoterms per 1 januari 2020!

Per 1 januari 2020 gaan nieuwe Incoterms gelden.

Incoterms? Incoterms zijn de International Commercial Terms die zijn opgesteld door de internationale Kamer van Koophandel in Parijs (ICC).

Incoterms zijn standaardbepalingen die onder andere het moment van overgang van eigendom, het risico en de kosten van transport en verzekering in (internationale) handel regelen. Je vindt de Incoterms in het door de ICC uitgegeven boekje waarin voor elke bepaling helder is beschreven wat die bepaling inhoudt.  De term Ex Works betekent bijvoorbeeld: Af fabriek, oftewel de koper haalt de gekochte zaak af, of laat die afhalen door een door hem ingeschakelde vervoerder, en het risico voor die zaak gaat over zodra deze de fabriek van de verkoper verlaat. De koper draagt niet alleen zorg voor vervoer, hij zal ook indien van toepassing, eventueel verschuldigde heffingen en invoerrechten moeten betalen.

Dat laatste is niet het geval wanneer de verkoper ddp (delivered duty paid) levert aan de koper. In dat geval levert de verkoper op een door de koper aangegeven plaats, zorgt de verkoper voor transport en verzekering en draagt die ook zorg voor de betaling van alle heffingen en invoerrechten.

Het is van belang dat de juiste Incoterm wordt gekozen en wordt toegepast.

Het komt heel vaak voor dat de verkoper Ex Works levert maar ondertussen wel het transport regelt en de kosten daarvan aan zijn afnemer in rekening brengt. Voor wie is dan het risico wanneer de verkochte zaken tijdens het transport beschadigd raken en wie zorgt voor de verzekering? Wanneer die vraag voor de levering, of beter nog, voor het sluiten van de koopovereenkomst is gesteld en beantwoord, is er geen enkel probleem. In de praktijk komt dat er echter vaak niet van en gaat het desondanks gelukkig ook heel vaak goed.

Problemen ontstaan wanneer het niet goed afloopt. Wanneer de verkoper van relatief dure machines die Ex Works worden afgeleverd aan zijn koper het transport van die machines naar de vestiging van de koper regelt, en er niet wordt stilgestaan bij de verzekering van die machines tijdens het transport, gelden waarschijnlijk de normale vervoersvoorwaarden met de vervoerder. Die regelen voor wat betreft het risico van de transporteur en de verzekering dat een relatief gering bedrag per kilo getransporteerde zaken zal worden betaald wanneer die zaken tijdens het transport worden beschadigd of zelfs helemaal verloren gaan. Dat gaat goed wanneer het om de levering van een paar ton houtpellets gaat, maar loopt niet goed af bij een auto vol laptops. En dan wordt het een vervelende discussie voor wie het risico is.

Let er daarom op dat voor de juiste Incoterm wordt gekozen, maar vooral dat de gevolgen van het kiezen voor die term voor alle betrokken partijen duidelijk zijn en daar ook naar wordt gehandeld. Dus bij levering Ex Works worden transport naar de koper en verzekering die moet passen bij de aard van de geleverde en getransporteerde goederen, geregeld door of voor rekening van de koper.

Mochten er twijfels zijn over de toepassing van de juiste Incoterms, neem dan even contact op met Auke Doornbosch via 06-25014324 of via Doornbosch@rein.nl.

Ook interessant