Ondernemers in zwaar weer: wat maakt het zo spannend?

Ondernemers in zwaar weer gedragen zich vaak heel anders dan zij onder normale omstandigheden zouden doen. Jarenlang is de ondernemer in staat gebleken zijn onderneming aan te sturen, maar ineens lijkt de magie verdwenen. Hoe kan dit? En wat is dan verstandig? Advocaat en curator Jeroen Sprangers legt uit!

Advocaat & curator
vrijdag 5 juni 2015

De grip op je onderneming verliezen

De ondernemer in zwaar weer vertrouwt niet meer op zijn eigen handelen en lijkt de grip op de onderneming volledig kwijt te raken. En dat is niet zo vreemd. Jarenlange ervaring met faillissementen en herstructureringen hebben geleerd dat er drie simpele oorzaken voor dit gedrag zijn aan te wijzen.

Privéaanspraken: financiële onzekerheid thuis is geen stabiele basis om te ondernemen

De belangrijkste reden voor de gedragsverandering van de ondernemer is gelegen in het feit dat zaken doen ineens direct het thuisfront raakt. In een moeilijke periode, waarin het ene gat met het andere gat moet worden gedicht en waarbij de toekomst onzeker is, realiseert de ondernemer zich dat zijn handelen kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Fouten leiden dan tot privéaanspraken, waardoor de stabiliteit van de thuissituatie in het gedrang kan komen. Daar komt bij dat veel ondernemers een rekening-courant verhouding met hun eigen B.V. hebben. Een dergelijke rekening-courantverhouding is niet spannend zolang de onderneming winst maakt en erop kan worden afgelost. Zodra het echter minder goed gaat met de onderneming, beseft de ondernemer zich vaak (ineens) dat de B.V. een (behoorlijke) vordering op hem of haar heeft. Financiële onzekerheid thuis is geen stabiele basis om te ondernemen en beïnvloedt het beslissingsproces van de ondernemer.

Meegaan in de economische conjunctuur

Een tweede oorzaak betreft de economische conjunctuur. Veel ondernemers hebben geprofiteerd van jarenlange hoogconjunctuur, waarbij foute ondernemingsbeslissingen zijn gecorrigeerd door een alsmaar stijgende omzet. De crisis is voorbij (al sinds 2012!), maar die hoogconjunctuur komt niet meer terug. In het huidige ondernemen kan dus niet de rit worden uitgezeten totdat de economie weer begint te groeien, maar zal de bedrijfsvoering moeten worden aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. En dit is soms best lastig.

Veranderende relatie met financierende bank

De derde reden betreft de veranderde relatie met de financierende bank. We verwijten onze banken niet alleen de crisis, maar ook een deel van de huidige economische (laag)conjunctuur. Als ondernemers in zwaar weer geraken, krijgen zij ineens te maken met een andere, vaak onberekenbare, kant van de bank. Het handelen van de bank wordt in deze gevallen vaak toegeschreven aan hetzelfde onberekenbare gedrag van banken dat ook de crisis veroorzaakte. Dit is echter niet terecht. Banken hebben zich simpelweg aangepast aan het huidig economisch tij en kunnen het zich niet meer veroorloven om bedrijven in zwaar weer te laten doormodderen. In een hoogconjunctuur worden de ‘slechten’ immers (ruimschoots) gecompenseerd door de ‘goeden’, maar in de huidige economie is dit niet het geval. Daarnaast zijn de Bijzonder Beheer afdelingen van de banken enorm gegroeid.

 

Bij REIN hebben we veel ervaring met herstructureringen en faillissementen. We kunnen je in een eenvoudig overleg de handvatten aanreiken die je nodig hebt om te kunnen sturen in zwaar weer. Daarbij bespreken we de kaders waarbinnen je kunt opereren zonder in een valkuil van bestuurdersaansprakelijkheid te raken en bieden we mogelijke oplossingen aan voor rekening-courant verhoudingen (of andere knellende financiële problemen). Ook geven we je voldoende inzicht om een professionele gesprekspartner te zijn van de Bijzonder Beheer afdeling van de bank. Meer weten? Neem contact op met Jeroen Sprangers.

Ook interessant