26-10-2017

Non-concurrentiebeding en promotie: drukt het beding niet te zwaar?

In de afgelopen jaren wisselen werknemers steeds vaker van baan. Daardoor  ontstaat in de praktijk regelmatig discussie over non-concurrentie- en relatiebedingen. Werkgevers zien niet graag dan een werknemer overstapt naar een concurrent. Hoe zit het nu als een werknemer een andere functie krijgt, door bijvoorbeeld promotie. Geldt het non-concurrentie beding dan nog wel? Advocaat Marco Fennema licht toe waar je op moet letten in een dergelijk geval.

In 1979 is door de Hoge Raad al bepaald dat een ingrijpende wijziging kan leiden tot verval van het non-concurrentiebeding, wanneer dit beding als gevolg van de functiewijziging aanmerkelijk zwaarder gaat drukken. Daarbij moet dan gekeken worden of de wijziging van de arbeidsverhouding redelijkerwijs was te voorzien door de werknemer toen hij het beding aanvaardde. Door de rechter zal onderzocht worden in welke mate de wijziging na een eventuele beëindiging van het dienstverband van de werknemer, bij het handhaving van het non-concurrentiebeding een belemmering voor de werknemer zal vormen om een nieuwe, gelijkwaardige baan te vinden in loondienst of als zelfstandig ondernemer.

In twee recente zaken is de werknemer door de rechter in het gelijk gesteld. In de ene situatie was een werknemer in 8 jaar doorgegroeid van servicemonteur tot senior servicemonteur. In de andere situatie was een werknemer van manager sales support opgeklommen tot senior product manager. In beide gevallen nam de rechter aan dat de wijziging in de arbeidsverhouding van dusdanig ingrijpende aard was dat het beding aanmerkelijk zwaar was gaan drukken. Omdat het aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken verliest het non-concurrentiebeding zijn gelding.

Beide uitspraken wijzen de werkgever er maar weer eens op dat het van belang is om – met name in het geval van promoties – in de gaten te houden of nog sprake is van een geldig non-concurrentiebeding. Het is verstandig om werknemers, voordat zij de promotie krijgen, een nieuw non-concurrentiebeding te laten tekenen.

Heb je nog vragen omtrent een non-concurrentiebeding? Neem gerust vrijblijvend contact op met Marco door te bellen (06 39 32 12 96) of mail naar fennema@rein.nl.

Ook interessant