Pleitbaar standpunt? Geen vergrijpboete!

Stel: je denkt het juiste te doen en vult een belastingaangifte naar eer en geweten in. Vervolgens ontvang je een naheffingsaanslag. Alsof dat nog niet erg genoeg is, krijg je er ook nog een boete van 50% bovenop. Voor veel ondernemers voelt dat alsof je dubbel wordt bestraft. In dit soort situaties biedt het pleitbaar standpunt uitkomst. Bij een pleitbaar standpunt kunnen namelijk geen boetes worden opgelegd.

Fiscalist en financieel adviseur
maandag 25 oktober 2021
pleitbaar standpunt

Wat is een pleitbaar standpunt?

Voor de belastingheffing is de aangifte erg belangrijk. Door het indienen van de aangifte weet de Belastingdienst hoe de aanslag moet worden opgelegd. Als je de aangifte invult, neem je daarbij een standpunt in. Bijvoorbeeld dat een etentje in het restaurant aftrekbaar is. Vervolgens kijkt men naar het fiscale recht. Daaruit blijkt dat het etentje niet aftrekbaar is. Het etentje was namelijk een romantisch diner à deux. Dus de gemaakte kosten zijn niet zakelijk. Maar stel nu dat jullie elkaars zakenpartner zijn. Als dit op grond van objectieve gegevens kan worden aangetoond, kan worden betoogd dat de aangifte juist is ingediend. Het ingenomen standpunt kwalificeert dan als pleitbaar.

Objectieve gegevens

Voordat de Hoge Raad in 2017 een belangrijk arrest wees, was onduidelijk hoe men tot een pleitbaar standpunt kwam. Sommigen vonden dat de intentie van de belastingplichtige doorslaggevend was. Dit wordt de subjectieve leer genoemd. De Hoge Raad geeft echter aan dat het moet gaan om de objectieve leer. Dat houdt in dat er argumenten aangevoerd kunnen worden, waaruit blijkt dat het standpunt verdedigbaar is. Deze argumenten moeten dan steun vinden in bijvoorbeeld jurisprudentie of fiscale literatuur. Objectieve gegevens moeten deze argumenten kunnen ondersteunen. In mijn voorbeeld van het diner is bijvoorbeeld een V.O.F.-overeenkomst tussen de geliefden zo’n objectief gegeven. Een ander voorbeeld is mailwisseling waaruit blijkt dat sprake is van een zakelijke relatie.

Gevolgen pleitbaar standpunt

Bij een pleitbaar standpunt legt de inspecteur geen boetes op. Dit is neergelegd in beleid van de Belastingdienst, in het zogeheten ‘Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst’. Een inspecteur is altijd gehouden aan het toepassen van dit beleid.

Ook achteraf

Het kan voorkomen dat tijdens het indienen van de aangifte nog geen pleitbaar standpunt aanwezig is. Zelfs als achteraf een standpunt wordt ‘bedacht’, kan dat standpunt als pleitbaar kwalificeren. Het is verstandig goed na te denken of een pleitbaar standpunt aanwezig is.

Bezwaar boete belastingdienst

Zijn de boetes opgelegd? En heb je (al dan niet samen met je adviseur) een pleitbaar standpunt? Dan is het belangrijk dat op tijd bezwaar wordt ingediend. Hoe je dat moet doen, lees je hier.

Heb je hulp nodig bij het aantonen van een pleitbaar standpunt? Of wil je weten of het misschien mogelijk is een pleitbaar standpunt in te nemen? Bel of mail mij gerust.

Rob Beukema

Fiscalist en financieel adviseur

Ook interessant