‘Pre-pack’ bij dreigend faillissement: alles wat je moet weten.

Steeds vaker verschijnen de termen ‘pre-pack’ en stille bewindvoerder in het nieuws. Een stille bewindvoerder werd onder andere ingezet voorafgaand aan de faillissementen van De Schoenenreus, Marlies Dekkers en Prime Champ Productions. Als advocaat en curator help ik regelmatig ondernemingen bij wie faillissement dreigt. In deze blog leg ik uit wat ‘pre-pack’ is en welke haken en ogen hieraan verbonden zitten.

Advocaat & curator
maandag 13 juli 2020
pre-pack bij dreigend faillissement

Wat te doen bij een dreigend faillissement?

Wanneer de schulden van een bedrijf te hoog oplopen, zijn er verschillende mogelijkheden om een bedrijf te redden. Om een faillissement te voorkomen, kan men allereerst proberen om het bedrijf te saneren. Vaak sluit men dan een akkoord met de schuldeisers om een deel van de schulden weg te werken. Dit lukt niet altijd, omdat schuldeisers niet verplicht zijn om akkoord te gaan met het voorstel van de noodlijdende ondernemer.

Is er geen redden meer aan? Dan volgt er een faillissement. Bij faillissement stelt de rechtbank een curator aan. De curator heeft de taak om de aanwezige activa te verkopen en een zo hoog mogelijke opbrengst te behalen, om zo de schulden te voldoen. Het verkopen van de activa gebeurt via een veiling of via een doorstart.

‘Pre-pack’ als een doorstart een serieuze optie is

Het komt regelmatig voor dat de onderneming wordt doorgestart. De activa of aandelen van de onderneming worden dan tegen betaling van een koopsom overgedragen aan een de kopende partij. Om een doorstart succesvol te laten zijn, is snelheid van groot belang. Klanten en leveranciers zullen de onderneming verlaten als er niet snel duidelijkheid komt over het eventuele voortbestaan van de onderneming.

Regelmatig is van tevoren duidelijk dat een doorstart een serieuze optie is. In dat geval is het benoemen van een stille bewindvoerder (de ‘beoogd curator’) een interessante mogelijkheid. De stille bewindvoerder bereidt de doorstart voor, waarna er faillissement wordt uitgesproken. Men noemt dit ‘pre-pack’.

Hoe werkt ‘pre-pack’?

‘Pre-pack’, ook wel stille bewindvoering, werkt als volgt. De rechtbank geeft, op verzoek van de onderneming, aan wie als curator en rechter-commissaris zouden worden benoemd bij faillissement. De rechtbank stelt die beoogd-curator aan als stille bewindvoerder, mits de onderneming op zichzelf levensvatbaar is en er nog voldoende financiering beschikbaar is om de ondernemingsactiviteiten voort te zetten.

Na benoeming maakt de stille bewindvoerder afspraken met de ondernemer over zijn rol. Vervolgens bereidt hij samen met de onderneming achter de schermen een doorstart voor. Er wordt een koper gezocht die de activiteiten van de onderneming wil voortzetten.

Vaak duurt de stille bewindvoering niet langer dan enkele weken. Daarna spreekt de rechtbank faillissement uit. De curator kan nu de activaovereenkomst die hij tijdens periode van de stille bewindvoering heeft voorbereid, sluiten en uitvoeren. De ondernemingsactiviteiten kunnen vervolgens door de koper van de activa worden voortgezet. De curator houdt echter de vrijheid om de voorbereide doorstart niet door te laten gaan.

Het nadeel van ‘pre-pack’: overgang van onderneming of niet?

De laatste jaren is de toepassing van ‘pre-pack’ teruggelopen. Dit komt door een uitspraak van het Hof van Justitie waarin zij oordeelde dat er bij een faillissement voorafgegaan door ‘pre-pack’ geen sprake was van ‘faillissement’ in de zin van artikel 7:666 BW. Dit betekende dat men verplicht was om, net als bij normale overgang van onderneming, op grond van artikel 7:663 BW alle werknemers tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden over te nemen.

In hoeverre de uitspraak van het Hof van Justitie van toepassing is op alle ‘pre-pack’-situaties, valt nog te bezien. Daarover voert men momenteel een cassatieprocedure.

Hulp nodig?

Er bestaan naast ‘pre-pack’ ook andere mogelijkheden om een onderneming te redden bij een dreigend faillissement. Wil je de mogelijkheden bespreken? Bel of mail mij dan gerust.

Ook interessant