Corona en de privacy van werknemers

Het coronavirus grijpt wild om zich heen. In deze tijd van crisis is het belangrijk voor een werkgever om te weten of een werknemer besmet is. Als dit het geval is, is het bovendien belangrijk om daarover te communiceren en waar nodig voorzorgsmaatregelen te nemen. Wat mag een werkgever wel en niet op grond van de AVG? Beïnvloedt de corona-crisis het recht op privacy?

Advocaat
donderdag 19 maart 2020

Spring snel naar:

Hoe zit het met de privacy van een werknemer die zich ziek meldt (wegens corona)?

Een besmette werknemer kan een enorme impact hebben op de een onderneming. Een werkgever wil daarom bij een besmetting voorzorgsmaatregelen nemen en mogelijk anderen op de hoogte stellen.

Het is verboden om informatie over de aard en oorzaak van een ziekmelding te verwerken. Een werkgever mag daar zelfs niet naar vragen. Dit betekent ten eerste dat je dus niet aan de werknemer mag vragen of hij besmet is met het coronavirus. Het betekent bovendien dat je geen lijst mag bijhouden met (mogelijk) besmette werknemers. Dit zijn namelijk bijzondere (medische) persoonsgegevens.

Informatie die wel mag worden gevraagd en verwerkt is bijvoorbeeld waar de werknemer verblijft, hoe hij te bereiken is en hoe lang de werknemer denkt dat de ziekte gaat duren.

Geen uitzondering voor corona

Volgens de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens gelden deze strikte regels ook wanneer het gaat om het coronavirus.

De European Data Protection Board (EDPB) heeft op 16 maart 2020 een verklaring gepubliceerd. Volgens de EDPB biedt de AVG een mogelijkheid aan werkgevers om bijzondere (medische) persoonsgegevens te verwerken in het geval van een epidemie. Dit mag in twee situaties. Allereerst wanneer dit nodig is wegens een algemeen belang op het gebied van volksgezondheid. Daarnaast wanneer dit nodig is om vitale belangen van derden of betrokkenen te beschermen.

Een probleem is echter dat de mogelijkheid pas gebruikt kan worden wanneer de door de EDPB genoemde situaties in de nationale wetgeving zijn opgenomen. Dit is in Nederland (nog) niet het geval, waardoor het in Nederland niet is toegestaan om te registreren of een werknemer het coronavirus heeft.

Tips voor werkgevers: AVG-proof omgaan met het coronavirus

  • Controleer werknemers niet op koorts. Dit is in strijd met de AVG. Een werknemer mag een dergelijke koorts-test bovendien weigeren.
  • Leg niet zelf een lijst met (mogelijk) besmette werknemers vast. Schakel een arbodienst in wanneer je gezondheidsgegevens van je werknemers wilt verwerken;
  • Wees voorzichtig bij interne en externe communicatie over mogelijke besmettingen. Mocht communicatie nodig zijn, zorg er dan voor dat er geen details worden genoemd waaruit de identiteit van de mogelijk besmette werknemer kan worden achterhaald;
  • Weet je niet zeker of een handeling in strijd is met de AVG? Neem dan contact op met een specialist;

Ook interessant